Læger roser udspil: Vigtigt at styrke datasikkerheden
  • Lægeforeningen
08. juni 2018

Det er vigtigt, at borgerne er trygge ved, hvordan deres sundhedsdata bruges – både når det gælder behandling og forskning. Derfor er det positivt, at regeringen i sit nye udspil vil højne datasikkerheden, mener Lægeforeningen.

Borgerne skal have kunne have tillid til, hvordan data om deres helbred bruges. Derfor er det positivt, at regeringen i et nyt udspil understreger behovet for meget høj datasikkerhed.

”Høj sikkerhed er helt afgørende for, at borgerne kan have tillid til, at deres meget personlige oplysninger er omfattet af den nødvendige fortrolighed.  Man skal kunne være sikker på, at ens sundhedsdata behandles rigtigt Det er først og fremmest afgørende for det fortrolige forhold mellem patient og læger, men også for forskernes brug af sundhedsdata,” siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Lægen skal hurtigt kunne få et overblik

Han peger også på det glædelige i, at regeringen i udspillet gør klart, at det behov for både en it-infrastruktur og et lovgrundlag, der sikrer læger et samlet overblik over de nødvendige og aktuelle oplysninger om den enkelte patient. 

 ”Jeg vil opfordre regeringen til hurtigt muligst at gøre dette til virkelighed og inddrage læger og andre sundhedsprofessionelle tæt i processen”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen er blevet hørt

Han er tilfreds med, at regeringen vil imødekomme to forslag fra Lægeforeningen. Fremover skal der ske en videnskabsetisk vurdering af forskningsprojekter, hvor der indgår data, som er udledt af biologisk materiale. Det kan f.eks. være genetiske oplysninger. 

”Der er tale om meget personlige og følsomme oplysninger, og derfor skal der være en ekstra kontrol. Men det er helt afgørende, at man udvikler en smidig og ikke-bureaukratisk måde at foretage disse vurderinger på.  Mange forskningsprojekter er allerede hårdt belastede af administrative byrder. ”, siger Andreas Rudkjøbing.

Regeringen vil også imødekomme Lægeforeningens ønske om at styrke brugen af forskermaskiner. Der er tale om it-løsninger, som indebærer, at forskerne får adgang til data, men ikke får den udleveret. 

”Det er meget positivt. Afgørende er dog, at regeringen også sikrer, at forskermaskinerne får den nødvendige kapacitet og bliver tilstrækkeligt fleksible at arbejde med”, siger Andreas Rudkjøbing.