Læger roser farvel til produktivitetskravet
  • Lægeforeningen
04. oktober 2017

Der er meget stor tilfredshed i Lægeforeningen med, at regeringen og Dansk Folkeparti har lyttet til læger og andre sundhedsprofessionelle og har aftalt at afskaffe produktivitetskravet fra 2018.

Lægeforeningen er begejstret over, at regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at afskaffe det såkaldte produktivitetskrav fra næste år. Kravet indebærer, at læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere på sygehusene hvert år har skullet præstere to procent mere – uden, at pengene er fulgt med.

”Vi er glade for, at politikerne har lyttet til læger og andre sundhedsprofessionelles kritik af, hvordan produktivitetskravet forringer kvaliteten af behandling og pleje, og at de oplever det som en skjult besparelse, der går ud over patienterne. Det er meget positivt, at der er politisk vilje til at droppe det”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger på, at opgaverne i de seneste år er vokset hurtigere end ressourcerne.

”Vi har skullet behandle stadig flere patienter, og den udvikling stopper ikke nu. I de kommende år skal sundhedsvæsenet kunne tage sig af et stigende antal ældre og kunne tilbyde nye behandlinger og ofte dyrere medicin. Derfor er vigtigt, at vi kommer af med det urealistiske produktivitetskrav og får de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven”, siger Andreas Rudkjøbing.

Det ligger i den nye aftale, at der fra 2019 indføres nye måder at styre økonomien i sygehusvæsenet på.

”Vi kender ikke detaljerne i regeringens og Dansk Folkepartis overvejelser om dette. Under alle omstændigheder er det naturligvis noget, vi vil følge nøje. Men vi vil gerne appellere til, at det bliver styringsredskaber, som giver læger og andre sundhedsprofessionelle gode muligheder for at yde den bedste patientbehandling”, siger Andreas Rudkjøbing.