Læger: Risiko for fokus på struktur frem for patienterne
  • Lægeforeningen
  • PLO
  • Overlægeforeningen
15. januar 2019

Regeringens udspil til en ny sundhedsreform er efter mange måneders ventetid nu endelig blevet offentliggjort. Men lægerne savner gode argumenter for en stor strukturreform og efterlyser fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsenet.

Statsministeren bør tage en ”tænkepause”, hvor han lytter til fagfolk med den kliniske virkelighed under neglene, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Regionerne har trods deres fejl i grove træk løst deres opgaver på sygehusområdet. Og de problemer, der er med blandt andet sektorovergange og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen, løses ikke ved at fjerne de folkevalgte politikere i regionsrådene. Sundhedsvæsenet er ekstremt komplekst og meget anderledes end de områder, som eksempelvis kommunalpolitikere er vant til at stå i spidsen for. Derfor frygter vi, at reformen i værste fald kan føre til ensidigt fokus på nye strukturer i stedet for konkrete problemer,” siger Andreas Rudkjøbing.

”Grundlæggende har sundhedsvæsenet først og fremmest brug for ressourcer, der rent faktisk står mål med opgaverne,” slår Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, fast.

Lægeforeningen understreger, at den deler ambitionen om at få større sammenhæng i sundhedsvæsenet.

”Men set i lyset af, at det kun er 10 procent af de patienter, der udskrives fra sygehusene, som har brug for et kommunalt tilbud, er det en stor omvæltning, som regeringen her lægger op til”, tilføjer Andreas Rudkjøbing.

Planerne om at nedlægge regionsrådene som et led i regeringens sundhedsreform møder kraftig kritik fra Yngre Læger.

"Når man afskaffer regionerne og de regionspolitikere, der har haft det politiske ansvar for sundhedsvæsnet, afskaffer man også en demokratisk stemme. Vi risikerer, at sundhedsvæsenet skal ledes af teknokrater, der fokuserer mest på bundlinjer og produktivitet. Regionspolitikerne står på godt og ondt til ansvar for både patienter og personale, som jo også er deres vælgere - det er en dårlig dag for demokratiet, hvis politikerne forsvinder til fordel for embedsmænd," siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, er bekymret for, at spredning af opgaverne kan føre til ringere kvalitet i behandlingen:

”Regeringen fokuserer på, at der ikke er tilstrækkelig ensartethed i de regionale tilbud til patienterne. Nu spreder man en stor del af ansvaret ud på 21 sundhedsfællesskaber og 98 kommuner i stedet for fem regioner. Hvordan det skal give større ensartethed i behandlingen står ikke ganske klart for mig. Vi kan risikere, at kvaliteten i behandlingen svækkes. Samtidig vil gennemførelsen af reformen sluge utroligt mange ressourcer. Det vil trække kræfterne væk fra det allermest væsentlige i sundhedsvæsenet: Patienterne,” siger Lisbeth Lintz.

De praktiserende lægers formand, Christian Freitag, siger: ”Vi har behov for personer, der politisk står på mål for de beslutninger og de prioriteringer, der foretages i sundhedsvæsenet. Vi ser derfor frem til at se, hvordan regeringen forholder sig til det.”

På baggrund af en større analyse fra den uafhængige forskningsinstitution VIVE anbefaler Lægeforeningen, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med omtrent to procent om året til og med år 2025. Læs mere her