Læger: Positivt med nationale kliniske retningslinjer på finanslovsforslag
  • Lægeforeningen
31. august 2016

Det er et vigtigt signal, at regeringen i finanslovsforslaget foreslår at videreføre nationale kliniske retningslinjer. Lægeforeningen er dog bekymret for, om det afsatte beløb er stort nok.
Af forslaget til finanslov fremgår det, at regeringen vil forhandle om et program for nationale kliniske retningslinjer med Folketingets partier.

”Arbejdet med nationale kliniske retningslinjerne omsætter den nyeste viden til handling. De sikrer, at patienterne altid får den bedste behandling for en given sygdom baseret på den nyeste tilgængelige viden. Derfor er det et rigtigt vigtigt signal, at regeringen vil fortsætte dette arbejde”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Holder skarpt øje 
Lægeforeningen er dog bekymret for, om det afsatte beløb på ni millioner kroner i 2017 og i alt 38 millioner kroner fra 2017-2020 er tilstrækkeligt. De seneste fire år har bevillingen været på 20 mio. kr. årligt.

”Det er klart, at en så markant beskæring er foruroligende. Det er vigtigt, at der er økonomisk mulighed for både at ajourføre eksisterende retningslinjer og udvikle dette arbejde, og derfor vil vi selvfølgelig også have et skarpt øje på, hvad det er muligt at få for de penge, som nu er afsat”, siger han.

Som et nyt element foreslår Lægeforeningen, at det kommende program indeholder muligheden for at mange af de eksisterende retningslinjer, som i dag vedligeholdes på mere eller mindre frivillig basis af eksperter på området – først og fremmest de videnskabelige selskaber - kan opgraderes til egentlige nationale kliniske retningslinjer.