Læger om nyt regeringsudvalg: Inddrag fagfolk, kommuner og regioner i arbejdet med sundhedsreform
  • Lægeforeningen
04. september 2018

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, advarer mod panikløsninger i arbejdet med en ny reform af sundhedsvæsenet. Han opfordrer udvalget til at trække på regioners, kommuners og fagfolks viden i arbejdet med en sundhedsreform.

Det vækker undren i Lægeforeningen, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ca. seks uger før lanceringen af sin sundhedsreform nedsætter et udvalg af seks minister og ham selv i spidsen. Udvalget skal sikre bedre sammenhæng og mindre variation i sundhedstilbuddene.

”Det er overraskende sent at nedsætte et regeringsudvalg så tæt på en varslet udmelding om en sundhedsreform. Seks uger er ikke lang tid til at forberede et udspil, som skal levere langtidsholdbare løsninger. Det forpligter, når man italesætter forandringer, som en stor reform, der skal kunne holde i mindst ti år”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han understreger, at det kræver, at ministrene foretager en dybtgående analyse og vurdering af, hvilke konsekvenser det vil få, hvis man gennemfører en meget omfattende reform og afskaffer regionerne.

”Når man skal lave reformer i denne størrelsesorden, er det afgørende, at man inddrager eksperter, kommuner og regioner samt fagfolk og trækker på deres viden. Den model, som er skitseret på pressemødet i dag, er desværre meget topstyret,” siger Andreas Rudkjøbing.

Reform koster penge, tid og personale ressourcer i en presset tid

Lægeforeningens formand peger på, at det er ressourcekrævende at gennemføre omfattende reformer af sundhedsvæsenet.

”Der går både penge, tid og personaleressourcer til at gennemføre en ny struktur i en tid, hvor sundhedsvæsenet er presset til det yderste for at kunne behandle stadig flere patienter. Det bør regeringen i den grad have med i sine overvejelser. Vi mener, at der er mange uprøvede muligheder for forbedringer i den nuværende struktur, som bør prøves af, og det ville give langt bedre mening end den vej, som regeringen nu er på vej ned ad”, siger Andreas Rudkjøbing, som advarer mod, at debatten om en ny reform tager politisk fokus fra behovet for at tilføre sundhedsvæsenet de nødvendige ressourcer.