Læger: Øget optag på lægestudiet løser ikke på manglen på speciallæger
  • Lægeforeningen
06. april 2018

Lægeforeningen frygter, at regeringens planer om at udvide antallet af studerende på medicinstudiet vil skabe køer, når læger efter universitetet skal uddannes videre til speciallæge i sundhedsvæsenet. Det er også problematisk, at regeringen reelt vil stavnsbinde lægestuderende, understreger Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens uddannelsesudvalg. Han understreger, at der er behov for en grundig analyse af det fremtidige behov for speciallæger som f.eks. praktiserende læger og psykiatere.

Regeringens plan om at udvide antallet af nye studerende på lægestudiet med 250 pladser ekstra om året modtages med bekymring af Lægeforeningen. Først og fremmest fordi det vil kræve betydeligt flere hoveduddannelsesforløb på sygehuse og i praksis, som skal sikre, at de unge læger efter universitetet uddannes videre til speciallæger som f.eks. praktiserende læger, psykiatere, lungemedicinere og geriatere.

”Lægemanglen er et stort problem, og industrien efterspørger også læger. Derfor det er forståeligt, at man kan overveje at øge antallet af optagne. Men politikerne bør huske, at vi i dag står vi en i situation, hvor det især er speciallægemangel, vi har. En forudsætning for at udvide optaget på lægestudiet er derfor, at der sker en meget markant udvidelse af den videreuddannelse til speciallæger, som regionerne har i dag. Der skal kort sagt oprettes flere hoveduddannelsesstillinger. Det vil være en reel løsning, som kan sikre flere almenmedicinere, psykiatere og andre speciallæger.  Dét savner jeg, at politikerne tager højde for”, siger Jesper Brink Svendsen.

En hovsa-opjustering
Lægeforeningen undrer sig også over, at regeringen ønsker et så markant øget optag uden at have undersøgt det fremtidige behov for læger.

”Det er meget mærkeligt, at man vil øge med et så stort antal studerende uden at have beregnet den samlede efterspørgsel efter læger på sigt. Den rigtige proces ville være at udarbejde en prognose først og så derefter fastlægge et eventuelt øget optag. Det ville give langt bedre mening end disse kortsigtede hovsa-opjusteringer, men den langsigtede tilgang har vi desværre endnu til gode”, siger Jesper Brink Svendsen.

Nej tak til at stavnsbinde studerende
Lægeforeningen vender sig også mod regeringens planer om at gøre det sværere at skifte studiested efter bachelor-delen.

”Det er ikke den rigtige vej at gå. Vi har i Danmark en tradition for at tiltrække de unge talenter til vores lange videregående uddannelser ved at gøre studierne attraktive og fleksible. Ikke ved at stavnsbinde studerende til et bestemt studiested uden hensyn til de personlige og faglige behov, der kan være for at skifte studiested undervejs”, siger Jesper Brink Svendsen.

Gode fagmiljøer tiltrækker læger
Jesper Brink Svendsen understreger, at lægedækning bedst sker ved at sikre gode, faglige miljøer og aktiv rekruttering, der tager hensyn til den enkelte læges livssituation - også i udkantsområderne.

”Hvis det er attraktivt at uddanne sig og arbejde på et sygehus, er der også ansøgere, når et kandidatforløb/en stilling slås op. Det er der mange gode eksempler på”, siger formanden for Lægeforeningens uddannelsesudvalg. 

50 kilometer fra Køge til København
Jesper Brink Svendsen peger på, at det er værd at undersøge, om der i samarbejde mellem universiteter og sygehuse kan skabes gode og attraktive kandidatforløb – forudsat, at kvaliteten af uddannelsen er lige høj, uanset hvor den foregår.

”Jeg ser gode takter i den model, som er foreslået i Esbjerg. Men jeg savner belæg for, at regeringens udspil sikrer flere speciallæger til de områder i Region Sjælland, som lider under speciallægemangel. Køge ligger kun 50 kilometer fra København, og dermed er præmisserne her helt anderledes end mange andre steder i landet”, siger han.

Jesper Brink Svendsen kan kontaktes på 61 34 45 00.