Læger: Nyt udspil er et vigtigt skridt mod et bedre tilsyn
  • Lægeforeningen
31. januar 2018

Der er positivt, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby har lyttet til lægers krav om et bedre tilsyn og større retssikkerhed. Lægeforeningen har også en klar forventning om, at der kommer mere enkle regler for journalføring, som vil give mere tid til patienterne.

”Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side”. 

Sådan lyder reaktionen fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, efter sundhedsminister Ellen Trane Nørby i dag kom med en række forslag, der skal ændre de regler og det tilsyn, som læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er underlagt. Udspillet kommer efter pres bl.a. Lægeforeningen og en underskriftsindsamling med opbakning fra over 9.000 læger.

Sundhedsministeren lægger op til, at der skal etableres en ankeinstans, der kan give læger en mulighed for at få prøvet styrelsens grundlag i visse tilsynssager. I dag kan læger med øjeblikkelig virkning midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om den går videre med sagen ved domstolene.

”Det er meget glædeligt, at ministeren har lyttet til dette ønske fra os og får rettet op på lægers retssikkerhed på området”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen ser også positivt på, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremover skal bruge en større del af sine kræfter på læring – og ikke på straf. Sundhedsministeren vil øge den andel af styrelsens aktiviteter, der bruges på at lære af og forebygge fejl fra 10 til 25 procent. Styrelsen skal også have mere fokus på det organisatoriske ansvar for fejl – som f.eks. kan være udtryk for dårlig arbejdstilrettelæggelse, manglende instrukser og mangelfulde it-systemer.

”Det er meget mere perspektiv i at forebygge fejl på denne måde end i at straffe enkeltpersoner. Derfor er vi glade for, at dette arbejde skal have højere prioritet, og vi forventer, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer”, siger Andreas Rudkjøbing.

Vi forventer enkle journalføringsregler, som giver mere tid til patienterne

Det nye udspil omfatter også kommissorier for to nye udvalg. Et udvalg skal undersøge behovet for nye regler for instrukser. Et andet skal gennemgå journalføringsreglerne. Lægeforeningen har presset på for at få gennemgået reglerne med en tættekam, ikke mindst efter den såkaldte Svendborgsag, hvor en ung læge blev urimeligt hårdt dømt.
Andreas Rudkjøbing er positiv overfor, at journalføringsudvalget og instruksudvalget nu skal i gang, men det er ikke nok, at kommissorierne ser fornuftige ud. 

 ”Det er fint, at arbejdet nu kommer i gang. Men det er resultaterne, der tæller. Vi skal se konkrete forbedringer, før vi er tilfredse. Der er brug for enkle regler, mindre dokumentation og mere tid til patienterne”, siger Andreas Rudkjøbing.

Politisk forståelse for, at skruen kan strammes for hårdt

Sundhedsministeren vil i det nye udspil også fremrykke dele evalueringen af den såkaldte strammerpakke, som et massivt flertal i Folketinget vedtog for halvandet år siden. Pakken gav Styrelsen for Patientsikkerhed udvidede beføjelser til at indskrænke sundhedspersoners autorisationer. Den har betydet en mere aggressiv linje i styrelsens arbejde, og mange læger har klaget over en petitesseorienteret tilgang i måden at føre tilsyn på. Lægeforeningen har presset på for at få fremskyndet den planlagte evaluering, og glæder sig derfor over, at ministeren og partierne bag strammerpakken nu er klar til at evaluere reglerne før planlagt.

”Vi ser det som et udtryk for, at der er politisk forståelse for, at skruen faktisk kan strammes for hårdt, og at læger har brug for råderum og tillid, og det er først og fremmest er hos patienterne, at de skal tilbringe deres tid. Men det er klart, at vi ikke er i mål, før evalueringen munder ud i konkrete forbedringer af reglerne, så vi presser fortsat på, siger Andreas Rudkjøbing.