Læger: Ny finanslovsaftale mangler penge til sundhed
  • Lægeforeningen
30. november 2018

Det er godt, at der er ekstra 100 mio. kr. til psykiatrien i den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om. Men grundlæggende mangler der tilstrækkelige midler til både psykiatrien og resten af sundhedsvæsenet, understreger Lægeforeningen. ”Man taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men forsømmer at sætte de nødvendige midler af,” siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Det er positivt, at der i den nye finanslovsaftale er ekstra 100 mio. kr. til behandling i psykiatrien. Men forligspartierne har samtidig valgt ikke at sætte yderligere penge af til konkret drift af sundhedsvæsenet. Samlet set er der alt for få midler til det pressede sundhedsvæsen.
 
”De penge, der nu sættes af i finansloven, er langt fra tilstrækkelige til de opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor.  Antallet af ældre danskere bliver ved med at vokse eksplosivt de næste mange år, og de har naturligvis brug for mere behandling og pleje. Hertil kommer de stigende udgifter til ny teknologi og medicin. Men det uundgåelige og veldokumenterede pres på sundhedsvæsenets økonomi bliver der desværre ikke taget hånd om i den nye finanslovsaftale,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
 
Han peger på, at i størstedelen af dette årti har sundhedsvæsenets bevillinger i forvejen knap kunnet dække det behov for mere behandling, som følger af at befolkningen bliver ældre.
 
”Man taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men forsømmer at sætte de nødvendige midler af. Jeg må advare politikerne om, at hvis de fastholder det nuværende niveau, vil patienterne opleve et sundhedsvæsen, der sakker bagud,” siger Andreas Rudkjøbing.
 
Langtfra nok til psykiatrien
Både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl har for nylig italesat behovet for at løfte psykiatrien. Statsministeren blandt andet i sin tale på Folkemødet i juni og DF-formanden i sin årsmødetale i september. Men selv om Lægeforeningen kvitterer for, at der er afsat ekstra midler i den nye finanslovsaftale, er der stadig langt igen.
 
”Psykiatriske patienter er stadig dårligere stillet end andre i sundhedsvæsenet. Det er helt urimeligt, men det er desværre et faktum. Der er i den grad brug for flere midler og udsigt til en langsigtet finansiering af den gennemgribende genopretning, som der er brug for. Det får vi ikke i den kommende finanslov”, lyder det fra Lægeformanden.
 
Positivt farvel til satspuljen
Lægeforeningen håber, at farvellet til satspuljen kan gøre det mere overskueligt at prioritere de rigtige indsatser i sundhedsvæsenet.
 
”Det har været uværdigt, at f.eks. dele af psykiatrien har været finansieret af satspuljer og ikke haft samme vedvarende finansiering på finansloven. Derfor er det principielt rigtigt at afskaffe disse puljer, men det er naturligvis helt afgørende, at det ikke går ud over sårbare grupper af patienter, og de faste bevillinger i sundhedsvæsenet skal øges. Derudover har vi også til gode at se, hvordan den nye beskedne pulje på 25 mio. kr. til sundhedsindsatser kommer til at fungere,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
 
Hvor er de ekstra penge til uddannelse af speciallæger?
I Finanslovsaftalen fremhæver regeringen og Dansk Folkeparti behov for bedre lægedækning, men aftalen indeholder intet nyt på det område.
 
”Vi mangler en erkendelse af, at det øgede optag på medicinstudiet skal følges op af flere hoveduddannelsesstillinger, hvor de unge læger uddannes til speciallæger, bl.a. på sygehusene og i almen praksis. Vi leder også forgæves efter en melding om, at 6-års-fristen bliver afskaffet”, siger Andreas Rudkjøbing.