Læger: Nationalt partnerskab skal løse manglen på psykiatere
  • Lægeforeningen
  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
11. oktober 2018

Der mangler speciallæger i psykiatrien. Lægeforeningen, Overlægeforeningen og Yngre Læger foreslår et nationalt partnerskab, som skal både skal kunne kortlægge udfordringerne med at få nok læger til psykiatrien og komme med anbefalinger og konkrete tiltag til løsninger, som kan gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads.

Alle regioner oplever, at de har ubesatte stillinger i psykiatrien. En rundspørge hos regionerne anslog i 2017, at der manglende omkring 85-95 speciallæger, og der er intet der tyder på, at situationen er anderledes nu. Otte ud af 10 psykiatere på sygehusene erklærede sig tidligere på året i en rundspørge fra Lægeforeningen uenige i, at de fysiske rammer og bemandingen er tilstrækkelig i psykiatrien. Heraf peger 88 procent på, at de mangler lægekolleger. 

En endnu mere attraktiv arbejdsplads

Hvis psykiatrien skal have det løft, som er så hårdt tiltrængt, er det nødvendigt, at der er nok psykiatere til at varetage de lægefaglige opgaver. Derfor foreslår Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen, at der i regi af Sundhedsministeriet oprettes et nationalt partnerskab, som skal være med til at sikre, at psykiatrien blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads for læger – både på kort og langt sigt. 

”Det er helt afgørende, at vi finder løsninger på de store problemer med rekruttering og fastholdelse af psykiatere. Et partnerskab skal undersøge karakteren og omfanget af manglen på læger i psykiatrien. Hvor mange mangler der, og hvorfor er der problemer med at skaffe læger til psykiatrien? Og så skal partnerskabet også have mulighed for at komme med anbefalinger og sætte gang i konkrete initiativer”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Sundhedsvæsenets stedbarn

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, peger på, at Yngre Læger deltager i det nationale partnerskab, fordi psykiatrien, hvor mange af foreningens medlemmer arbejder, har udviklet sig til sundhedsvæsnets stedbarn. 

”Vi skal sammen finde de rette løsninger i psykiatrien og i den kontekst bør vi se på, hvorledes psykiatrien bliver et mere attraktivt speciale, dimensioneringen af uddannelsesstillinger til at blive speciallæge, kvaliteten af arbejds- og uddannelsesmiljøet, fastholdelse af speciallæger mv. – alt sammen af hensyn til patienter og personale", siger Camilla Rathcke.

Fasthold speciallægerne

For formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, er det afgørende, at der arbejdes målrettet for at fastholde og tiltrække speciallæger i psykiatrien.

”Erfarne speciallæger er helt afgørende for at sikre en bedre behandling til mennesker med alvorlige psykiske sygdomme. Vi ser i dag, at mange forlader stillingerne på grund af dårlige arbejdsvilkår. Et partnerskab kan være med til både at højne kvaliteten af behandlingen for den enkelte patient og vise, at psykiatrien er et speciale, det er godt og væsentligt at arbejde i”, siger Lisbeth Lintz.

De tre lægeorganisationer foreslår, at Sundhedsministeriet sidder for enden af bordet i partnerskabet og påtager sig at lægge sekretariat til samarbejdet. Ud over ministeriet skal deltagerne være Sundhedsstyrelsen, de fire universiteter, som udbyder medicinstudiet, regionerne, Danske Patienter og de relevante lægelige organisationer – herunder Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen m.fl.