Læger: Lyt nu til os i sager om arbejdsprøvning
  • Lægeforeningen
01. marts 2018

Flere læger oplever, at kommunerne ser bort fra indholdet i de lægeerklæringer, som indhentes, når syge borgere skal have afklaret deres arbejdsevne. Lægeforeningen opfordrer beskæftigelsesministeren til at sikre, at kommunerne lytter til lægens faglige vurdering af patienten, da det kan være formålsløst og endda skadeligt at sende en patient i arbejdsprøvning.

Igennem de seneste år har der været flere sager, hvor patienter er blevet sendt i udsigtsløse jobafklaringsforløb på trods af, at det i lægeerklæringer har været dokumenteret, at det ud fra et lægefagligt synspunkt ville være formålsløst eller ligefrem skadeligt, hvis patienterne blev sendt ud i arbejdsprøvning.
 
”Jeg har selv oplevet det, og jeg hører også fra flere af mine kolleger, at kommunerne ser bort fra indholdet i de lægerklæringer, som vi skriver, når en patient skal have afklaret sin arbejdsevne. Vi har f.eks. kunnet konstatere, at sagsbehandlerne i kommunerne ikke har blik for, at nogle patienter med mange mindre psykiatriske og psykosociale problemer samlet set kan have en så nedsat funktionsevne, at det ikke giver nogen som helst mening at sende vedkommende i arbejdsprøvning”, fortæller Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Attestudvalg og selv praktiserende læge i Slagelse. 
 

Tag lægefaglig vurdering alvorligt

Beskæftigelsesministeriet har et nyt lovforslag på vej, som skal præcisere reglerne om ressourceforløb og krav til dokumentation, når kommunerne skal tilkende førtidspension. Lægeforeningen finder det positivt, at reglerne præciseres, men det er afgørende, at ministeriet i formuleringerne af de nye regler sikrer, at kommunerne lytter til især patientens praktiserende læges beskrivelse af patientens funktionsniveau i lægeerklæringen.  

”Den praktiserende læge vil ofte have kendt patienten igennem mange år, og vil derfor tidligt i et forløb kunne konstatere, om patienten vil være i stand til at gennemføre en arbejdsprøvning, eller om det simpelthen gør mere skade end gavn. Den vurdering er kommunen nødt til at tage alvorligt, når de træffer afgørelser”, siger Tue Flindt Müller.