Læger i ny undersøgelse: Mangel på personale presser patientsikkerheden
  • Lægeforeningen
13. november 2018

Der er ikke nok behandler-, pleje- og omsorgspersonale til, at vi kan give alle patienter en god og patientsikker behandling. Sådan svarer et flertal af læger i en ny rundspørge om vilkårene i sundhedsvæsenet. Lægeforeningen hejser et advarselsflag.

Mere end 60 procent af de adspurgte læger, som er ansat på et sygehus, mener ikke, at der på deres afdeling er tilstrækkeligt behandler-, pleje- og omsorgspersonale til, at de kan give alle patienter en god og patientsikker behandling. Det er et af de opsigtsvækkende resultater i en ny rundspørge, som Lægeforeningen har foretaget blandt et bredt udsnit af læger i Danmark.

Behandler-, pleje- og omsorgspersonale dækker både over læger, sygeplejersker, SOSU’er og andre faggrupper.

”Når læger ikke mener, der er nok personale fra andre eller egen faggruppe til, at alle patienter kan gives en god og patientsikker behandling, så er afdelingerne simpelthen blevet for tyndt bemandede. Det lægger et unødigt pres på patientsikkerheden,” understreger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Specifikt svarer et stort flertal på 65 procent af læger, som er ansat på sygehus, at de ikke oplever, at der på deres afdeling er læger nok til at varetage de lægefaglige opgaver.

I de uddybende svar, som hver enkelt læge har kunnet give i rundspørgen, fortæller mange læger, at mens der på deres arbejdsplads er skåret ned på administrative funktioner, laver lægerne mere sekretærarbejde. Det er en klar fejlbrug af lægetid og -kompetencer, mener Andreas Rudkjøbing.

”Det er helt overordnet problem for sundhedsvæsenet, der er presset på tid og ressourcer. Det burde være en selvfølge, at læger skal lave lægearbejde, mens eksempelvis lægesekretærer skal lave administrativt arbejde. Men den kliniske virkelighed er desværre, at læger laver sekretærarbejde, hvilket er en dyr og dårlig måde at bruge lægetid på,” siger Lægeforeningens formand.

Grafik Personalemangel presser patientsikkerheden

Om spørgeskemaundersøgelsen:

Der var 1.240 læger, der besvarede undersøgelsen, heraf var 730 ansat på offentligt sygehus mere end 15 timer pr. uge. Svarprocenten var 42. 

Der var 3.031 læger, der indgik i Lægeforeningens medlemsregister september 2018, der blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, fordelt på foreninger:  

  • Foreningen af Speciallæger: 980
  • Praktiserende Lægers Organisation: 600
  • Yngre Læger: 994
  • Ledende overlæger: 457 

Der var 2.984 læger, der modtog spørgeskemaet, da 47 mailadresser ikke var valide.

Antallet af besvarelser var 1.240 personer, hvilket svarer til en svarprocent på 41,6. 

Heraf udgik de læger af undersøgelsen, der ikke var beskæftiget på offentligt sygehus eller i lægepraksis, samt de læger, der var beskæftiget færre end 15 timer. Undersøgelsen bygger derfor på svar fra 1.120 læger, hvoraf 730 var ansat på sygehus.

Fordelt på følgende måde:                      

 I altIndgår
Jeg er beskæftiget i det offentlige sygehusvæsen761730

Jeg er beskæftiget i speciallægepraksis
5453
Jeg er beskæftiget i almen praksis348337
Jeg er beskæftiget et andet sted (Udgår)77 
I alt:12401120