Læger: Giv os bedre rammer for at lede
  • Lægeforeningen
12. juni 2018

Ledelseskommissionen har netop offentliggjort sine anbefalinger til at få at en bedre ledelse i den offentlige sektor. Når innovationsminister Sophie Løhde og sundhedsminister Ellen Trane Nørby skal arbejde videre med anbefalingerne, er det vigtigt at få ryddet op i detailstyring og aktivitetspres, som er en hæmsko for lægelig ledelse, understreger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Ledelseskommissionen siger, at lederen først og fremmest skal have lederidentitet eventuelt kombineret med faglig indsigt. Det er vi ikke enige i. God ledelse forudsætter faglig indsigt. Derfor er det vigtigt for sundhedsvæsenet, at der er læger på lederposter. Det er vigtigt for at sikre den størst mulige kvalitet i behandlingen,” siger Andreas Rudkjøbing.

”De lægelige ledere på hospitalerne skal overordnet have bedre rammer til at lede. I dag er der for mange dokumentationskrav og et stort arbejdspres. Det er en barriere for, at lægelige ledere kan tage de sundhedsfagligt optimale beslutninger for patienterne. Samtidig afholder det andre læger fra at vælge lederjobs. Det er helt afgørende, at både sundhedsministeren og innovationsministeren tager det meget alvorligt og tænker det ind i det videre arbejde med at reformere sundhedsvæsenet, for der er brug for ledere med lægebaggrund,” siger Andreas Rudkjøbing.

Formanden for Foreningen af Speciallæger (FAS), Lisbeth Lintz, understreger, at administration fylder for meget.

”Vi kan se, at mange afholder sig fra at søge f.eks. job som ledende overlæge, fordi administration tager det meste af tiden og ikke giver rum til den nødvendige lægefaglige ledelse. Samtidig er opgaven vokset markant, uden at bemandingen tager højde for det. På de nye supersygehuse er det ikke usædvanligt, at den ledende overlæge har ansvar for et budget på flere hundrede millioner kr. og flere hundrede ansatte, i nogle tilfælde spredt ud på 2-3 forskellige hospitaler.”

”Hvis vi skal imødegå disse udfordringer, så ledelsesorganisationen matcher de nye sygehuse, er det nødvendigt at frigøre de ledende læger fra administrative opgaver. Vi har brug for, at de ledende overlæger får souschefer, så der altid er en leder til steder, også der hvor afdelingen er spredt på flere sygehuse. Desuden bør der oprettes flere lederstillinger til læger under den ledende overlæge, så mere driftsbetonede opgaver klares på et lavere niveau. Derfor er det positivt, at ledelseskommissionen foreslår at give plads til flere ledere for at mindske ledelsesspændet. Vi håber, at regionerne vil følge den opfordring.”

Formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, peger på, at det er vigtigt at have tidligt øje for fremtidens lægelige ledere.

"Det er afgørende med et fokus på udvikling af ledelsestalentet hos de læger, som udviser interesse for organisation og ledelse – typisk læger, der tidligt har blik for optimering af forløb og bedre planlægning, eller som påtager sig ledelsesrollen og -ansvaret helt naturligt. Og at man har fokus på det tidligere end den dag, de bliver speciallæger. Talentet skal udvikles undervejs for netop at gøre ledelsesvejen mere legitim og forhåbentlig også skabe den rette balance mellem lægefaglighed og ledelseskompetencer."