Læger: Flere retspsykiatriske patienter presser psykiatrien
  • Lægeforeningen
20. september 2018

Stadigt flere retspsykiatriske patienter får en behandlingsdom. Det lægger ekstra pres på en sektor, som i forvejen er nødlidende. Derfor er det nødvendigt at se på, om der er tilstrækkelig med ressourcer til at udmønte de mange behandlingsdomme, og om lovgivning og praksis på området fungerer efter hensigten, mener Lægeforeningen. 

Antallet af retspsykiatriske patienter, som får en behandlingsdom, er tredoblet på bare 15 år. Det har blandt andet betydet, at antallet af sengedage til denne gruppe af patienter er steget med 50 procent siden 2012, så de nu står for hver femte indlæggelsesdag i psykiatrien. Selv om regionerne de seneste år har oprettet flere nye særlige sengepladser til retspsykiatriske patienter, optager de nu i alt 10 procent af de almindelige psykiatriske sengepladser på sygehusene. 

Voldsom stigning i retspsykiatriske patienter

Lægeforeningen er bekymret over konsekvenserne af den voldsomme stigning i antallet af psykisk syge patienter, som bliver dømt til behandling i retspsykiatrien. I en undersøgelse, som foreningen gennemførte tidligere i år, angav næsten 60 procent af de psykiatere, som behandler voksne på sygehusene at de mindst én gang om ugen er nødt til at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have haft gavn af at blive på sygehuset.

”Set i det lys kan man ikke bare sidde udviklingen i retspsykiatrien overhørig. Retspsykiatriske patienter har som alle andre patienter krav på at få den nødvendige behandling. Men da behandlingsdomme ud over behandling også handler om at forebygge kriminalitet, kan man frygte en uhensigtsmæssig brug af sengepladser, når en sygehusseng, som burde være til de mest syge, er optaget af en retspsykiatrisk patient, som ikke har behov for at være indlagt.”, siger Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen. 

Er systemet indrettet rigtigt? 

Lægeforeningen mener derfor, at der er brug for at vurdere, om lovgivning og praksis virker efter hensigten. 

”Straffelovrådet – et udvalg nedsat af Justitsministeriet til bl.a. at vurdere den praktiske gennemførelse af lovgivning – bør i samarbejde med Retslægerådet foretage en grundig gennemgang af både lovgivning og praksis på det retspsykiatriske område. Det også nødvendigt, at de to råd ser på, om rammerne for at udmønte det stadigt stigende antal behandlingsdomme er rigtige og tilstrækkelige”, siger Kirsten Ilkjær.