Læger efterlyser mulighed for at uddanne flere speciallæger
  • Lægeforeningen
01. november 2016

Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er stærkt bekymrede over, at den nye plan for oprettelsen af uddannelsesstillinger til læger ikke bliver baseret på et samlet og retvisende overblik over behovet. Det kan blive svært at sikre alle patienter i hele landet den samme adgang til sundhedstilbud, hvis ikke der uddannes flere speciallæger.

Sundhedsstyrelsen har sendt planen for fordeling og antal af uddannelsesstillinger til speciallæger i høring - den såkaldte dimensioneringsplan 2018-2022. Planen vil ikke blive baseret på en samlet analyse af fremtidens efterspørgsel på speciallæger. 

Lægeforeningen og LVS mener, at det er afgørende, at der bliver mulighed for at uddanne flere speciallæger i de kommende år - specielt inden for almen medicin. Derfor er det meget bekymrende, når der forud for dimensioneringsplanen ikke laves en bred og fyldestgørende analyse af det samlede speciallægebehov. 

”Når man skal vurdere, hvor mange speciallæger der er brug for i de kommende år, er det afgørende at tage højde for, at der bliver flere ældre, at danskernes sygdomsmønstre ændres, og at det er svært at skaffe læger til udkantsområderne. Man kan også forestille sig, at lægemiddelindustrien vil ansætte flere speciallæger. Men der er slet ikke tænkt en efterspørgselsanalyse ind som grundlag for dimensioneringsplanen”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Mangler vilje til at tage fat om ondets rod
Han peger samtidig på, at regeringens udvalg om lægedækning ikke har fået til opgave at se på, om der er brug for at uddanne flere speciallæger. Det ligger nemlig i kommissoriet, at udvalget, som færdiggør sit arbejde inden udgangen af 2016, kun skal komme med anbefalinger til en bedre fordeling af lægerne, og ikke forholde sig til antallet.

”I betragtning af, at man fra politisk hold i årevis har talt om, at der mangler speciallæger i flere dele af Danmark, er det paradoksalt, at der ikke er vilje til at tage fat om ondets rod”, siger Andreas Rudkjøbing.

Spild af ressourcer
Henrik Ullum, formand for LVS mener, at det virker helt hul i hovedet at et samfund der har brugt store ressourcer på at uddanne læger i en tid med speciallægemangel ikke er parat til at uddanne dem alle til speciallæger. 

”På den måde spilder man jo den meget store investering man har lagt i den primære lægeuddannelse. Det er især meningsløst når man tænker på at læger under deres speciallægeuddannelse faktisk arbejder og dermed giver værdi tilbage til samfundet for den lange uddannelse de har modtaget”, siger LVS-formanden.

Behov for flere speciallæger
Lægeforeningen og LVS understreger, at flere specialer forventes at få brug for, at der bliver uddannet flere speciallæger.

”Udviklingen med de nye højt specialiserede sygehuse med færre sengepladser og flere ambulante behandlinger betyder, at der bliver et langt større behov for at uddanne speciallæger i almen medicin. Men også inden for andre specialer bliver det nødvendigt at uddanne flere læger i de næste år”, siger Henrik Ullum.

Se høringssvaret: 

Lægeforeningen og LVS: Høringssvar ifm. dimensionering af speciallægeuddannelsen