Læger dropper ledelse på grund af detailstyring og krav om øget produktion
  • Lægeforeningen
08. juni 2018

Krav til øget produktion, detailstyring og stram økonomi gør det mindre attraktivt at være lægelig leder i sundhedsvæsenet, viser ny undersøgelse. Lægeforeningen opfordrer regeringen til nøje at overveje, hvilke styringstiltag den sætter i værk for at undgå at spænde ben for god ledelse på sygehusene.

9 ud af 10 lægelige ledere mener, at politiske krav om dokumentation og øget aktivitet gør det svært at bruge deres lægefaglighed i rollen som leder. Det gør det mindre attraktivt at være læge og leder. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget blandt næsten 1.000 læger – både ledere og ikke-ledere – ansat på sygehusene. Mere end halvdelen af de læger, der ikke er ledere, har ifølge undersøgelsen fravalgt at blive ledere netop på grund af manglende indflydelse på beslutninger ovenfra i systemet.

Lægelige ledere er frustrerede over manglende ledelsesrum
Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er bekymret over den tendens, som viser sig i undersøgelsen.

”Lægelige ledere er frustrerede over manglende ledelsesrum. Blandt andet fordi der bliver lagt så mange styringsmæssige krav ned over hovedet på dem, at det kan være svært at tage de sundhedsfagligt optimale beslutninger for patienterne,” siger han.

Han opfordrer regeringen til at se alvorligt på resultaterne fra undersøgelsen.

”Netop nu arbejder regeringen på en styringsgennemgang i sundhedsvæsenet og samtidig kommer ledelseskommissionen med deres anbefalinger til bedre offentlig ledelse d. 12. juni. I lyset af undersøgelsens resultater bør regeringen nøje overveje, hvilke styringstiltag de sætter i værk, hvis de samtidig ønsker sig god ledelse. Regeringen har selv slået fast, at god ledelse skaber bedre velfærd og at der i den offentlige sektor styres for meget og ledes for lidt. Hvis regeringen ønsker sig, at læger påtager sig ledelsesopgaven er det derfor på høje tid at løsne de snærende bånd,” siger Andreas Rudkjøbing.

Læger som ledere gør en forskel
Han peger på, at kendskab til kerneopgaven er afgørende for at kunne lede effektivt.

”Det er vigtigt at vi har dygtige læger på ledelsesposter. En meget stor international undersøgelse som involverede 1.200 sygehuse i syv lande slog for nogle år siden fast, at der var en stærk sammenhæng mellem kvaliteten af ledelse på et sygehus og andelen af klinisk uddannede ledere. At have arbejdet klinisk giver bedre forudsætninger for at lede klinikere,” siger han.

Der er potentiale for flere ledere blandt lægerne
Undersøgelsen viser dog samtidig, at mange læger gerne vil være ledere, hvis de rette betingelser er til stede.  Næsten halvdelen af de læger, som ikke er ledere i dag, kan eller måske kan tænke sig at blive ledere. Ud af de potentielle ledere svarer 72 procent, at mindre detailstyring og krav til dokumentation og mere plads til at bruge sin lægefaglighed vil give dem større lyst til at påtage sig en formel funktion som leder.