Læger advarer mod tolkegebyr: Patienter risikerer fejlbehandling
  • Lægeforeningen
21. november 2019

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder viser, at kravet om egenbetaling for tolkning forringer kommunikationen mellem læge og patient. De to organisationer opfordrer Folketinget til at afskaffe egenbetaling for tolkning i sundhedsvæsenet.

”Tolkegebyret har forringet mine muligheder for kvalificeret lægefaglig vurdering og henvisning til relevante specialer. Det øger i høj grad risikoen for fejl og misforståelser.”

Sådan lyder det fra en af over 600 læger med erfaring med tolkegebyret i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder. I undersøgelsen fortæller lægerne om deres erfaringer med gebyret for tolkning, som blev indført 1. juli 2018. Undersøgelsens resultater viser, at kravet om egenbetaling til patienter med tre års ophold i Danmark har gjort det sværere for læger at kommunikere med patienter, der ikke taler godt dansk. Og at det kan have store konsekvenser for patienternes sundhed.

I undersøgelsen indgår udelukkende læger, der oplyser, at de i gennemsnit er i kontakt med mindst én patient om ugen med behov for tolkebistand.

93 procent af de deltagende praktiserende læger og 68 procent af de deltagende læger ansat på hospital fortæller, at kravet om egenbetaling påvirker kvaliteten af patientsamtalen negativt. Heraf vurderer 98 procent af de praktiserende læger og 98 procent af læger ansat på hospital, at der er risiko for forkert eller manglende diagnostik og behandling, når kvaliteten af patientsamtalen er påvirket.

”Retten til sundhed er en grundlæggende menneskerettighed, som udfordres fundamentalt for særligt udsatte etniske minoriteter på grund af tolkegebyret. Kommunikationen mellem læge og patient er nu i nogle tilfælde så dårlig, at lægen ikke kan sikre sig, at patienten får den rette behandling,” siger Line Vikkelsø Slot, chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder.

Lægeforeningen advarer om konsekvenserne af tolkegebyret.

”Tolkegebyret går stik imod ambitionerne om at øge lighed i sundhed og rammer en af de svageste grupper i samfundet. Vi hører triste meldinger om patienter, som fravælger konsultationen på grund af gebyret og om pårørende med ofte mangelfulde sprogkompetencer, som medbringes for at tolke. Man kan kun gisne om, hvor meget der bliver ”lost in translation”. Vi risikerer, at patienter kan udvikle mere alvorlige sygdomme, end de ellers ville have gjort. Det er indlysende, at det skaber mere ulighed i sundhed, og derfor bør gebyret sløjfes,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Patienter, der har behov for en tolk, tilhører i forvejen en patientgruppe, som sundhedssystemet kan have svært ved at rumme og give de rigtige tilbud. Dertil kommer, at patientgruppen ikke kender det danske sundhedssystem og derfor har svært ved at navigere i det. Undersøgelsen understreger, at denne – i forvejen udsatte – patientgruppe har fået en endnu ringere adgang til sundhed efter indførelsen af egenbetaling for tolkebistand,” siger Line Vikkelsø Slot.

Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder opfordrer Folketinget til at afskaffe tolkegebyret for tolkning i sundhedsvæsenet.

Om undersøgelsen

Lægeforeningen og Institut for Menneskerettigheder sendte i september 2019 et spørgeskema om deres erfaringer med tolkegebyret til 5.031 læger. 1.195 læger besvarede spørgeskemaet.

Da undersøgelsen alene omhandler erfaringer med tolkegebyret, er det besvarelserne fra 623 læger, der i gennemsnit er i kontakt med mindst én patient om ugen med behov for tolkebistand, der er med i undersøgelsen. 418 af de deltagende læger er praktiserende læger, mens 205 er læger ansat på hospital.