Læger advarer mod nye regler for brug af personlige oplysninger
  • Lægeforeningen
28. august 2017

Et nyt lovforslag vil åbne for, at sundhedsdata kan bruges til formål, som de ikke er indsamlet til, uden den nødvendige parlamentariske kontrol. Lægeforeningen opfordrer regeringen til at trække forslaget tilbage.

Lægeforeningen advarer nu mod et lovforslag, som åbner for, at ministre selv kan afgøre, om borgeres personlige data – herunder helbredsoplysninger -  skal kunne bruges til andre formål, end de oprindeligt er samlet ind til.  

”Det er en meget vidtgående regel, der vil komme til at bryde med den persondatalov, som gælder i dag.  Vi frygter, at den vil skabe utryghed blandt borgerne om, hvad deres personlige helbredsoplysninger bliver brugt til. I sidste ende kan en sådan lov forringe lægers mulighed for at give den bedste behandling, hvis patienter ikke har tillid til, at deres personlige oplysninger bliver behandlet med den nødvendige fortrolighed”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, som peger på, at netop på sundhedsområdet har man set skræmmende eksempler på, at data som er indsamlet til et formål, er blevet brug til andre formål.

Der findes i dag eksempler på, at sundhedsdata bruges til andre end de oprindelige formål. F. eks. kan politiet få adgang til helbredsoplysninger om en borger i forbindelse med selvmord eller ulykker. Men disse undtagelser er reguleret af lovgivning. Den nye regel i det lovforslag, som nu er til debat, vil betyde, at kontrollen mindskes. Det vil ikke længere være nødvendigt at behandle afvigelser fra hovedreglen i Folketinget.  De enkelte ministerier vil blot kunne udarbejde en bekendtgørelse, der fastsætter regler for, hvordan de personlige data kan bruges til andre formål, end de oprindeligt er beregnet til.

”Vi mener, at vi i dag har en fornuftig lovgivning, som sikrer, at personlige data – og da især sundhedsdata – som udgangspunkt kun skal bruges til det, som de er indsamlet til. Med det nye lovforslag bliver det for nemt at omgå det princip”, siger Andreas Rudkjøbing.

Folketinget skal kunne tage stilling

Han understreger, at hvis en minister vurderer, at der er behov for at bruge borgeres personlige helbredsoplysninger til nye formål, er det helt afgørende, at det kun kan ske efter en ordentlig politisk proces i Folketinget.

”Det går ikke, at ministerierne selv handler reglerne af uden at inddrage Folketinget”, siger Andreas Rudkjøbing, som peger på, at Folketingets partier blev enige om en række principper for brug af sundhedsdata, som netop lægger vægt på en åben politisk debat og proces om brug af sundhedsdata.

Baggrunden for det nye lovforslag er en ny såkaldt forordning fra EU, der indeholder regler, som er umiddelbart gældende også her i Danmark. Men forordningen åbner også for, at medlemslande kan indføre supplerende regler på området, og det er det, som er tilfældet med det nye lovforslag.

”Der er meget mærkeligt, at regeringen barsler med et så vidtgående forslag. Det er helt unødvendigt. Der er ikke tale om regler, som Danmark er forpligtet til at gennemføre på grund af vores EU-medlemskab. Regeringen kan frit trække denne del af lovforslaget tilbage, og det vil jeg på det kraftigste opfordre den til at gøre”, siger Andreas Rudkjøbing.