Lægemøde 2020: Formandens mundtlige beretning
  • Lægeforeningen
19. juni 2020

Lægeforeningens afgående formand, Andreas Rudkjøbing, har netop forladt talerstolen på Lægemødet 2020, hvor han aflagde sin sidste mundtlige beretning for repræsentantskabet.

I beretningen kom han blandt andet ind på corona-epidemien og de konsekvenser, den har haft og stadig har for læger og andet sundhedspersonale i sundhedsvæsenet. Han berørte også vigtige emner som forebyggelse, lægers retssikkerhed, et nej tak til indførelsen af tjenestepligt for læger og adresserede fællesskab og sammenholdet i foreningen.

Læs hele beretningen på lægemøde.dk