Lægeledere: Ventetidsgarantier er en klods om benet
  • Lægeforeningen
09. april 2019

Udrednings- og behandlingsretten på 30 dage spænder ben for den lægefaglige ledelse. Det viser en ny rundspørge. ”På tide at prioritere behandling efter alvorlighed”, mener Lægeforeningen.

To ud af tre lægelige ledere oplever, at udrednings- og behandlingsretten indskrænker deres ledelsesrum udover, hvad der er lægefagligt begrundet. Det viser en ny rundspørge, som Lægeforeningen har foretaget blandt 181 ledende læger. Her svarer 65 procent, at ventetidsgarantierne står i vejen for lægelig ledelse.

Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, er helt på linje og mener, at den politisk bestemte behandlingsgaranti på 30 dage ikke giver lægefaglig mening. Han mener, at der skal indføres en differentieret behandlingsgaranti på 60 dage i stedet for de nuværende regler.

”Nu er problemet, at man ofte er tvunget til først at behandle patienter, der ikke har størst behov. Det er en forkert måde at bruge ressourcerne på, ikke mindst i et i forvejen presset sundhedsvæsen. Samtidig går det udover de patienter, som fagligt set burde behandles først. Det er derfor helt nødvendigt med en differentieret behandlingsgaranti, så læger kan prioritere behandling efter faglighed og ikke efter en politisk bestemt frist,” understreger han.

”En hurtig operation er heller ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle sygdomme. For flere sygdomme i bevægeapparatet, som fx slidgigt i knæ eller hofter vil det tit være bedre at forsøge med superviseret træning og vægttab. Men dette alternativ er krævende for patienten, tager længere at få resultater med og inkluderer brugerbetaling. Derfor har vi også foreslået vederlagsfri fysioterapi,” siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeformanden peger også på, at det klinger hult, når eksempelvis politikere taler om, at de ”sætter patienten først” i forbindelse med behandlingsretten på 30 dage.

”I virkeligheden sætter de patienterne med private behandlingsalternativer, typisk planlagt ortopædkirurgiske operationer først med de rettigheder. Det går ud over de dårligste patienter, som ikke kan prioriteres op, fordi alle patienter har retten. Og samtidig koster det en masse penge, hvis man ikke kan leve op til de 30 dage, så patienterne skal tilbydes behandling andet sted,” siger lægeformanden.

Årligt er der sat 450 millioner kroner af til ventetidsgarantierne.
 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i marts 2019. De adspurgte er ledende læger.