Lægeformand til sundhedsministeren: Lægers erfaringer skal med vurdering af ’strammerpakken’
  • Lægeforeningen
05. august 2019

Lægers retssikkerhed var på dagsordenen, da Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, var til sit første møde med den nye sundhedsminister, Magnus Heunicke. Her pegede han bl.a. på behovet for få et ankenævn for visse tilsynssager og en evaluering af den såkaldte ’strammerpakke’, som også inddrager lægers erfaringer.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, havde mandag sit første møde med den ny sundhedsminister, Magnus Heunicke. Et af de vigtige emner på dagsordenen var lægers retssikkerhed.

Her pegede Lægeforeningens formand på, at det er helt aktuelt behov for at sikre, at den kommende evaluering af overhovedet giver et billede af, om den såkaldte ’strammerpakke’ styrker patientsikkerheden. Siden sommeren 2016 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft udvidede beføjelser til at skride ind overfor læger og andre sundhedspersoner. 

”Der er ingen tvivl om, at det haster med en evaluering. Der en udbredt frustration over den måde, styrelsen agerer på. Vi oplever en markant stigning i tilsynssager overfor læger. Det er sanktioner, som ikke fremmer læring og tillid til, at politikere og andre forstår, at sundhedsprofessionelle ikke begår fejl med vilje,” siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. 

Han peger på, at den model for evaluering, som der nu lægges op til i et kommissorium, ikke vil give et billede af, om de nye stramme regler har ført til øget patientsikkerhed, som var den politiske intention.

”Desværre lægger kommissoriet ikke op til at gennemgå konkrete sager og interviewe de læger og arbejdsgivere, som faktisk har været impliceret i tilsynssager. Kun på den måde får man den nødvendige viden om, hvordan de nye regler påvirker den enkelte og arbejdspladsen. Hvordan opleves det for den enkelte læge og den enkelte afdeling eller klinik, når en sundhedsperson kommer under tilsyn? Det bør indgå i en evaluering, hvis den skal være mere end en skrivebordsøvelse”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Glem ikke ankenævnet

Andreas Rudkjøbing pegede også på møde med ministeren på, at der fra lægeside er en forventning om, at den nye regering gennemfører et ankenævn for visse tilsynssager.  Det har Lægeforeningen arbejdet for længe, og sundhedsministerens forgænger fremsatte forslag om det lige før valget.

”Vi har brug for at kunne sikre, at der bliver truffet korrekte og retfærdige afgørelser om sanktioner mod læger og andre sundhedspersoner. Det er vigtigt for lægers tillid til sundhedsvæsenet, at vi har mulighed for at få efterprøvet en afgørelse, når det kommer til de mest alvorlige sanktioner, og derfor lægger vi så stor vægt på at få ankenævn”, siger Andreas Rudkjøbing, som på mødet med sundhedsminister Magnus Heunicke understregede, at Lægeforeningen helt overordnet ser frem til en dialog om, hvad der kan bidrage til et sundhedsvæsen, som er trygt for både patienter og dem, der arbejder i det.