Lægeforeningens sekretariat får ny organisering
  • Lægeforeningen
29. september 2017

Den 1. oktober 2017 bliver Lægeforeningens sekretariat organiseret i seks nye områder. Ændringen sker for bedre at kunne støtte medlemmernes i deres hverdag og de udfordringer, de møder.

Det er tanken, at den nye organisering skal forbedre muligheden for at:

  • Øge fokus på medlemmerne: Vi skal være der, når medlemmer er i krise, bidrage til medlemmernes faglige udvikling og bidrage til et godt lægeliv med fokus på lægers særlige udfordringer.
  • Styrke lægers indflydelse: Vi skal styrke arbejdet med politik, kommunikation og public affairs, have konstant dialog med de vigtigste aktører, opbygge holdbare relationer og udvikle nye måder at gøre interessevaretagelsen nærværende for medlemmerne.
  • Tilbyde de rigtige medlemstilbud og den rette forretningsstøtte: Vi skal skabe en stadig mere digital Lægeforening, som understøtter forretningen og gør det nemmere at være medlem, at udvikle attraktive og fagligt funderede medlemstilbud og levere rettidig og professionel support til lægeorganisationerne.

Sekretariatet vil fra 1. oktober bestå af fire faglige områder (de røde) samt to stabsfunktioner (de grå).

Lægeforeningens organisationsdiagram