Lægeforeningen Syddanmark - inviterer til informations- og debatmøde om opioider - før, nu og i fremtiden, 4. november 2019, Kolding
  • Lægeforeningen Syddanmark
04. september 2019

Opioidforbruget i Danmark har været til debat de seneste år i lægekredse, politisk og i den brede befolkning. Den professionelle debat er blevet suppleret af flere dokumentarudsendelser i den bedste sendetid. 
Der er kommet stor fokus på lægers ordination af afhængighedsskabende præparater. Styrelsen for Patientsikkerhed har gennem vejledninger og tilsyn lagt rammer for ordineringen, og det har for mange læger skabt en øget bekymring for at udskrive opioider. Som så meget andet startede opmærksomheden på dilemmaet i USA, hvor det har fået tilnavnet ”The Opioid Crisis”.

  • Men hvad er opioid-krisen egentligt og hvad kan vi lære af den?
  • Hvordan har brugen af opioider udviklet sig over tid?
  • Hvordan bruger vi opioider korrekt i klinikken?
  • Hvad foreskriver de nyeste anbefalinger?
  • Hvordan kommer vi videre?

Læs yderligere i programmet. Tilmelding til mødet er nødvendig.