Lægeforeningen: Regionalt akutudspil ikke helt ambitiøst nok
  • Lægeforeningen
26. oktober 2018

Selv om der er flere gode forslag i Danske Regioners nye akutudspil, mangler de tiltag, der for alvor vil kunne sikre, at alle akutte patienter uanset hvor de bor i landet kan få en god og sammenhængende behandling, mener Lægeforeningen. 

Danske Regioner har lanceret sit nye akutudspil ”Når du har brug for os”. Det indeholder 10 indsatsområder med i alt 24 nye indsatser, når patienter bliver akut syge eller kommer til skade.

Gode initiativer

Lægeforeningen mener, at der er flere gode initiativer i udspillet. 

”Jeg finder det positivt, at regionerne vil sikre, at alle akutte patienter modtages og behandles af rette team med speciallæger i front. Det er også godt, at regionerne har øje for, at samarbejdet om patienter med både psykisk og fysisk sygdom skal være bedre – også i det akutte sundhedsvæsen”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Savner ambitioner

Men Lægeformanden finder dog overordnet set udspillet for uambitiøst. 

”Først og fremmest handler det om, at regionerne erkender, at der er alt for store regionale forskelle hvad angår tilstedeværelsen af lægebiler, på hvordan lægevagten fungerer, og i den måde, hvorpå man organiserer de fælles akutmodtagelser – forskelle, som jo senest er blevet dokumenteret af VIVE”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han savner de tiltag, som for alvor vil kunne sikre, at alle patienter overalt i landet kan få et godt og sammenhængende forløb, når de skal behandles akut.   

”Regionernes udspil undlader at påpege, at det er nødvendigt, at hvert akutsygehus har tilknyttet en lægebil med en speciallæge, som kan rykke ud i de mest alvorlige tilfælde. Det bør også være speciallæger i almen medicin, som visiterer patienter til akutmodtagelsen, og så skal det også være muligt for læger på landets akutmodtagelser at få foretaget prøver og undersøgelser både dag og nat”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Mere ensartede rammer og bedre tilbud

Sundhedsstyrelsen er i gang med at opdatere anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud til regioner og kommuner. Anbefalingerne ventes offentliggjort i starten af 2019. 

”Jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at hæve barren i anbefalingerne, så vi får mere ensartede rammer og bedre tilbud i det akutte beredskab på tværs af regionerne”, siger Andreas Rudkjøbing.