Lægeforeningen: Omskæring bør kun foretages efter informeret samtykke fra den unge mand selv
  • Lægeforeningen
02. december 2016

Mandlig omskæring indebærer smerter og risiko for komplikationer, ligesom indgrebet ikke kan gøres om. Derfor bør det være et informeret, personligt valg, om indgrebet skal foretages, understreger Lægeforeningen.

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen er myndig og selv kan afgøre, om det er et indgreb, han ønsker.

Det fastslår Lægeforeningen i en politik om omskæring af drenge, som bestyrelsen netop har vedtaget, og som erstatter foreningens hidtidige politikpapir fra 2012.

”Vi har oplevet et behov for en mere tydelig og underbygget politik. Men der er ikke tale om, at Lægeforeningen har ændret standpunkt”, siger Lise Møller, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg.

Lægeforeningen peger på, at alle kirurgiske indgreb indebærer en risiko for komplikationer, og at de derfor kun bør foretages i de situationer, hvor der er dokumentation for, at indgrebet vil gavne personens sundhed. Det er ikke tilfældet for omskæring uden medicinsk indikation.

”Dertil kommer, at omskæring indebærer smerte og ubehag”, siger Lise Møller.

Omskæring ændrer barnets krop permanent

Afgørende for Lægeforeningen holdning til omskæring uden medicinsk indikation er også, at der er tale om et indgreb, som permanent ændrer barnets krop. Indgrebet reducerer barnets mulighed for at bestemme over sin egen krop samt for selv at påvirke sit kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

”At lade sig omskære bør være et informeret, personligt valg. Det er bedst i overensstemmelse med individets ret til selvbestemmelse, at det ikke er forældre, der tager beslutningen, men at den overlades til personen selv, når han er blevet myndig”, siger Lise Møller.

Lægeforeningen lægger vægt på, at processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation skal varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning.

”Men det er samtidig klart, at det vigtigste for os i den proces er børnenes helbred”, siger Lise Møller.

Vanskeligt at forudsige konsekvenser af et forbud

Lægeforeningen tager i sit nye politikpapir ikke stilling til, om der bør indføres et forbud mod omskæring af drenge uden medicinsk indikation i Danmark.

”Vi har diskuteret det grundigt, også i vores etiske udvalg. Vi er nået frem til det, at det er vanskeligt at forudsige konsekvenserne af et forbud. Både for de pågældende drenge - man kan for eksempel frygte mobning og uautoriserede indgreb med komplikationer – og for de kulturelle og religiøse grupper, som de er en del af. Det er der ingen, der har overblik over, og derfor har vi besluttet ikke tage stilling til dette spørgsmål, ” siger Lise Møller.