Lægeforeningen: Ny sundhedsminister skal løfte det nære sundhedsvæsen
  • Lægeforeningen
27. juni 2019

Det er en svær, men nødvendig opgave, der venter på at blive løst af den nyudnævnte sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, understreger, at det er helt nødvendigt at styrke det nære sundhedsvæsen på både kort og langt sigt.

Når den nyudnævnte sundheds- og ældreminister indtager sit nye kontor, vil den ene vigtige opgave efter den anden kræve hans tid og opmærksomhed. Men særligt én opgave hæver sig op over de andre, mener Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

”Vi skal have en grundlæggende omstilling af sundhedsvæsenet, hvor kommuner og praksissektoren bliver sat i stand til at løfte flere opgaver med behandling og pleje. Hvis vi skal undgå, at kvaliteten begynder at dale i sundhedsvæsenet som følge af plads- og ressourcemangel i det specialiserede sundhedsvæsen, så skal vi meget hurtigt fra tale til handling,”

”Det er en vanskelig, men pinedød nødvendig opgave at finde løsninger for et styrket nært sundhedsvæsen, og vi hjælper hellere end gerne,” siger han.

Uddannelse af praktiserende læger vil styrke det nære sundhedsvæsen

I det politiske papir, som S-regeringen er blevet enige med Radikale Venstre, Enhedslisten og SF om, lægges der op til at sikre flere praktiserende læger. Det er lige dele positivt og nødvendigt, mener Andreas Rudkjøbing.

”Alle kan se, at manglen på praktiserende læger er uholdbar. Der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin som led i en ny plan for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Samtidig skal man se på initiativer, der styrker almen praksis her og nu,” siger han og peger på, at behandlingen af patienter med psykiske sygdomme også bør styrkes.

Der er en stor mangel på speciallæger blandt andet i almen medicin og psykiatri. Situationen har været undervejs – og kendt - i årevis, men ingen har grebet ind. Det viser svagheden i den måde, lægers uddannelse bliver tilrettelagt, mener Andreas Rudkjøbing.

”At se speciallægemanglen brede sig har været som at se en ulykke i slowmotion. Sådan skal det ikke være, og vi foreslår derfor en speciallægekommission, der skal komme med bud på, hvordan uddannelsen på medicinstudiet og i videreuddannelsen til speciallæge kan bidrage til, at kompetencerne hos fremtidens lægepopulation matcher efterspørgslen fra fremtidens patienter og sundhedsvæsen bedst muligt,” siger han.

Opgaveflytning til det nære sundhedsvæsen kræver omhu og investeringer

I et presset sundhedsvæsen som det danske er der brug for at få mest muligt ud af indsatserne. For eksempel ved at flytte visse opgaver fra sygehuse til det nære sundhedsvæsen. Men det kræver, at forudsætningerne er på plads først, understreger Andreas Rudkjøbing.

”At flytte opgaver fra de højtspecialiserede sygehuse til det nære sundhedsvæsen er uomgængeligt. Men det skal understøttes. Det kræver stor omhu og betydelige investeringer i kommunerne og praksissektoren, hvis flytningen ikke skal ske på bekostning af behandlingskvaliteten,” slår han fast.

Kommunerne skal løfte kvalitet i sundhed

Men der er også behov for, at det kommunale del af sundhedsvæsenet får en ensartet, højere kvalitet, slår Lægeforeningen til lyd for.

”Kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen er stærkt varierende og nogle steder utilstrækkelig. Der er behov for en ambitiøs og forpligtende kvalitetsplan, som de kommunale sundhedstilbud skal leve op til. Blandt andet på plejehjem, på bosteder og i misbrugsbehandlingen,” siger Lægeforeningens formand.

Husk at løfte sundhedsvæsenets økonomi

Udover styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er det en bunden opgave for den nye sundhedsminister at løfte økonomien. Det er langt fra er nok blot at lade pengene følge demografien svarende til cirka en procents udgiftsvækst. Der er brug for at investere i et langsigtet løft af sundhedsvæsenet, hvis man vil opnå det ønskede kvalitetsløft, slår Andreas Rudkjøbing fast.

”Hvis vi fortsat skal kunne behandle alle patienter mindst lige så godt som i dag og samtidig have mulighed for at tage nye behandlinger og teknologi i brug, så kommer regeringen og Folketinget ikke udenom et løft. Vi anbefaler at løfte sundhedsvæsenet med to procent ekstra årligt til 2025,” understreger han.