Lægeforeningen: Kommunerne påtager sig en stor og forpligtende opgave
  • Lægeforeningen
15. december 2017

Det er positivt, at kommunerne melder klart ud i nyt udspil, at de er klar til at opruste det nære sundhedsvæsen. Men det er samtidig vigtigt, at der er sikkerhed for, at det sker på baggrund af faglig viden, og at kommunerne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet, understreger Lægeforeningen.

Kommunerne erklærer sig i et nyt KL-udspil ’Styrk det nære sundhedsvæsen’ sig klar til at overtage flere opgaver i sundhedsvæsenet. Ambitionen er, at kommunerne får mere fremtrædende rolle i behandlingen af alle andre patienter end dem, som er i behandling for alvorlig sygdom. 

”Det er en meget ambitiøs opgave, som kommunerne melder sig klar til at tage på sig, og det positivt, at de vil opruste. Der er ingen tvivl om, at det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år med de store generationer af ældre og mange patienter med kroniske sygdomme, som vi ser lige nu”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Men han understreger samtidig, at hele afsættet for at flytte opgaver bør være, at patienterne vil opleve bedre behandlinger og bedre forløb. Samtidig er det helt afgørende, at overtagelsen af opgaver sker på baggrund af faglig viden, og at kommunerne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet til at løfte opgaverne.

”KL lægger op til, at kommuner skal tage ansvar for patienter med mere komplicerede lidelser, end de gør i dag. Det kræver forberedelse, og at de rigtige kompetencer er til stede. Samtidig er det vigtigt at få afklaret med de øvrige aktører, hvor snittet skal lægges mellem regioner, kommuner og almen praksis”, understreger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen mener, at Sundhedsstyrelsen bør sidde for bordenden i planlægningen af udflytningen af opgaver.

”Kommunerne signalerer, at de klar til at arbejde efter faglige standarder, og at det er rigtigt positivt. Men med i Sundhedsstyrelsens vurdering bør efter vores mening også indgå en vurdering af behovet for kompetencer og kapacitet i kommunerne. Det mangler i KLs udspil, men det skal til. Det viser erfaringerne med alkoholbehandling, som kommunerne har ansvaret for i dag, og hvor kvaliteten desværre langt fra er i orden alle steder”, siger Andreas Rudkjøbing.

Ros til styrket forebyggelse

Forebyggelse af sygdom og mindre ulighed i sundhed er prioriterede indsatser i det nye udspil.

”Det er meget positivt, at kommunerne vil vægter disse mål i det kommende arbejde. Det er der i høj grad brug for, og kommunerne spiller en nøglerolle. De er tæt på borgernes og kan gå tværfagligt til værks. Vi bidrager gerne til dette vigtige arbejde”, siger Andreas Rudkjøbing.