Lægeforeningen indbringer sag ved Voldgiftsretten mod Svend Lings
  • Lægeforeningen
05. december 2018

Lægeforeningens bestyrelse har besluttet, at foreningen vil indbringe sag ved Voldgiftsretten mod læge Svend Lings med påstand om eksklusion. Beslutningen er taget på baggrund af Lægeetisk Nævns kritik af Svend Lings.

På sit møde den 4. december 2018 har Lægeforeningens bestyrelse besluttet at indbringe en sag mod læge Svend Lings med påstand om, at han ekskluderes som medlem af Lægeforeningen. 

Beslutningen sker som følge af Lægeetisk Nævns afgørelse fra den 25. september 2018, som fastslår, at Lægeetisk Nævn i enighed har fundet, at Svend Lings gentagne gange og på grov vis har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at handle efter – navnlig princip nummer 15, om at læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord. 

Lægeetisk Nævn fastslog i sin afgørelse, at Svend Lings med udarbejdelse, offentliggørelse og anprisning af en vejledning om selvmord klart har handlet i strid med de etiske principper.

Lægeforeningens bestyrelse vil snarest tage kontakt til en advokat for at anmode denne om på bestyrelsens vegne at indbringe sagen for Voldgiftsretten. Fra en sag indbringes for Voldgiftsretten, til der afsiges en kendelse, kan der gå et halvt år – afhængig af sagens omfang. Indtil Voldgiftsretten når en afgørelse, har Lægeforeningen ikke yderligere kommentarer.