Lægeforeningen: Højesterets frifindelse af ung læge er en sejr for fornuften
  • Lægeforeningen
28. marts 2018

Det er en stor lettelse, at Højesteret frifinder lægen og sætter punktum for den ulykkelige sag. Nu må Styrelsen for Patientsikkerhed koncentrere sig om at forebygge fejl og sikre læring af dem, der alligevel opstår, fremfor at gribe til retssager mod enkeltpersoner, mener Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Frifindelsen af den yngre læge i den såkaldte Svendborgsag er en sejr for fornuften og det eneste rigtige udfald af denne sag, som er dybt ulykkelig. Først og fremmest for patienten og de pårørende, naturligvis, men den er også af principiel betydning for lægestanden,” lyder reaktionen fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Han peger på, at det ville have fået helt uoverskuelige konsekvenser for helt almindeligt lægearbejde, hvis lægen var blevet kendt skyldig.

”Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi skal tage beslutninger – nogle gange hurtigt og på et ufuldstændigt grundlag. Vi skal handle og er afhængige af hinanden og kollegaer fra andre fag. Derfor er det er en stor lettelse og indlysende rigtigt, at Højesteret frifinder lægen og sætter punktum i den ulykkelige sag,” siger Andreas Rudkjøbing.
Han er glad for, at der nu er kommet klarhed over juraen.

”Det er i høj grad lægens fortjeneste. Hun har måttet stå meget igennem i de år, det har taget at få sagen ført til ende. Det tjener hende til stor ære. #DetKuHaVæretMig-bevægelsens har ydet en stor indsats, ligesom Lægeforeningen også har støttet lægen hele vejen, blandt andet med advokatbistand,” siger Andreas Rudkjøbing.
Højesteret lægger i dommen vægt på, at lægen ikke har handlet med en sådan grad af uagtsomhed, at det kan betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af hendes virksomhed som læge.

Lægeforeningens formand peger på behovet for, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu ændrer praksis.

”At forebygge fejl sker ikke ved at føre retssager mod de læger, der er nederst i hierarkiet. Jeg forventer nu en anden tilgang mindre fokus på enkeltpersoner. Til gengæld bør både styrelsen og regioner skrue op for læring, klare arbejdsgange, ledelsesfokus samt aktiv opbakning til de unge læger, som tager imod patienterne,” siger Andreas Rudkjøbing.
Han peger også på behovet for, at de initiativer i til forbedring af tilsynet, som sundhedsministeren – efter pres fra bl.a. Lægeforeningen - har spillet ud med, gennemføres uden unødige forsinkelser.