Lægeforeningen har fået et forskningsudvalg
  • Lægeforeningen
03. december 2018

Lægeforeningens bestyrelse har nedsat et varigt forskningsudvalg. Målet er at styrke foreningens stemme i den forskningspolitiske debat og forbedre rammerne for forskning og udvikling, der giver forskningsbaseret viden til gavn for patienterne.

Hvordan kan vi i Danmark understøtte den forskning, der foregår tæt på patienterne, og som kan føre til bedre patientbehandlinger? Det er et af de helt centrale spørgsmål, som Lægeforeningens nyetablerede forskningsudvalg kommer til at beskæftige sig med i de kommende år. Udvalget har nemlig som en af sine vigtigste opgaver at sætte spot på, hvordan man kan styrke rammerne for den patientnære forskning – f.eks. hvad angår finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling og samarbejde på tværs af sektorer m.v. 
 
Forskningsudvalget skal samtidig styrke Lægeforeningens deltagelse i den offentlige forskningspolitiske debat, så lægernes stemme bliver endnu tydeligere i forhold til regionale, nationale og internationale politiske dagsordener. 
 
Udvalgets formand er Sanne Marie Thysen, cand. med fra Aarhus Universitet og forsker i vacciner hos Bandim Health Project, Statens Serum Institut. 

I alt består udvalget af 10 medlemmer. De er: Thomas Gryesten Jensen og Bjarne Møller-Madsen fra Foreningen af Speciallæger, Anna Inger Roe Rasmussen og Sanne Marie Thysen fra Yngre Læger, Dorte Jarbøl og Dennis Staahltoft fra Praktiserende Lægers Organisation, Henrik Ullum og Søren Overgaard fra Lægevidenskabelige Selskaber samt Jesper Brink Svendsen og Merete Nordentoft udpeget af Lægeforeningens bestyrelse.