Lægeforeningen har bedt Lægeetisk Nævn behandle sag om læge Svend Lings
  • Lægeforeningen
13. august 2018

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn skal nu behandle sag om læge Svend Lings. Det sker efter anmodning fra Lægeforeningens bestyrelse, som betegner sagen som meget alvorlig.

Lægeforeningens bestyrelse har anmodet foreningens Lægeetiske Nævn om at undersøge, om læge Svend Lings har handlet i strid med foreningens etiske principper.

Det sker på baggrund af Svend Lings’ udtalelser i pressen. Her har han fortalt om, hvordan han har tilvejebragt medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord, og at han har medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord.

”Vi har i Lægeforeningen en række etiske principper, som alle medlemmer skal leve op til. Det er Lægeetisk Nævn, der afgør, om en læge har handlet i strid med disse principper eller ej. Vi ser i Lægeforeningens bestyrelse på Svend Lings’ udtalelser med stor alvor, og det er baggrunden for, at vi nu har taget dette skridt og henvendt os til nævnet”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

I henvendelse til Lægeetisk Nævn peger Lægeforeningens bestyrelse på konkrete eksempler på udtalelser fra Svend Lings i TV2, Radio24/7 og Kristeligt Dagblad.

Lægeetisk Nævn har oplyst, at sagen behandles på et møde den 13. september.

Lægeetisk Nævn
Lægeforeningens Lægeetiske Nævn består af seks medlemmer, som arbejder uafhængigt af bestyrelsen. Nævnet har til opgave at kontrollere, at foreningens etiske principper bliver overholdt. Lægeetisk Nævn kan udtale kritik af medlemmer og har derudover mulighed for at indstille til Lægeforeningens bestyrelse, at der rejses en sag ved Voldgiftsretten. Voldgiftsretten kan træffe afgørelse om bod og eksklusion af medlemmer.

Lægeforeningens Etiske Principper