Lægeforeningen: Gør rygestopmedicin gratis
  • Lægeforeningen
01. december 2017

Giv gratis rygestopmedicin til storrygere, hvis de samtidig siger ja til at få rådgivning i, hvordan de kan lægge tobakken på hylden, foreslår Lægeforeningen. Samtidig skal sygehusene gøre en ekstra indsats for, at flere patienter får tilbud om hjælp til at stoppe med at ryge. 

Rygestopmedicin kombineret med rådgivning er den bedste måde at få rygere til at droppe tobakken permanent. Derfor foreslår Lægeforeningen, at alle kommuner skal kunne tilbyde gratis rygestopmedicin til storrygere i en periode på betingelse af, at rygerne samtidig følger et rådgivningsforløb. 

”De økonomisk dårligst stillede rygere har ikke råd til at betale for rygestopmedicinen. Det gør det svært for dem overhovedet at komme i gang med at prøve at lægge tobakken væk. Hvis medicinen bliver gratis, giver vi den gruppe af rygere en reel mulighed for at kvitte tobakken og få et sundere liv”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Flere kommuner giver allerede nu gratis rygestopmedicin til storrygere. En evaluering af indsatsen i en række kommuner har vist, at når medicinen er gratis eller der ydes et tilskud, så er der flere storrygere, der fortsat er røgfrie efter seks måneder.

Flere skal have tilbud om rygestop

Samtidig foreslår Lægeforeningen, at der bliver gjort en indsats for, at flere rygere får tilbud om hjælp til at stoppe med at ryge. 

”Når man er indlagt på sygehuset er patienterne ofte særligt motiverede for at kvitte smøgerne. Sygehusene vil være et oplagt sted at få rygere gjort opmærksom på de muligheder der er for at få rygestophjælp.”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han peger på en model - den såkaldte Very Brief Advice-metode - som allerede nu bruges med succes på flere sygehuse. 

”Når det giver mening i forhold til, hvad patienten fejler, så spørger sygehusene ind til patientens rygning og et eventuelt ønske om at få hjælp til at stoppe. Hvis patienten er enig, så sikrer sygehuset, at patienten efter udskrivelse bliver ringet op af en rådgiver fra kommunen, som kan hjælpe med gratis støtte”, siger Andreas Rudkjøbing.

Fakta om rygning:
16 procent af danskerne ryger hver dag. 

Rygning er hvert år skyld i 13.600 dødsfald og cirka 8.000 nye tilfælde af kræft.

I 2015 røg 13 procent af de 16-25-årige dagligt. Året efter var det steget til 15 procent. Antallet af enten dagligrygere eller festrygere var steget fra 18 til 22 procent.

Ekstra omkostninger til behandling og pleje relateret til rygning vurderes til at løbe op i 10,4 mia. kr. om året.