Lægeforeningen: Godt med afklaring om akutspeciale
  • Lægeforeningen
01. juni 2017

Efter mange års diskussion er det positivt, at der med Sundhedsstyrelsens anbefaling om at indføre et akutspeciale kommer en afklaring. Lægeforeningen advarer dog mod at tro, at man hermed har løst alle udfordringer med organisation og ledelse på akutmodtagelserne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at der indføres et akutspeciale i Danmark. Anbefalingen kommer efter, at en arbejdsgruppe igennem længere tid har set på, om der fagligt er belæg for at etablere et speciale i akutmedicin. Der har i arbejdsgruppen været forskellige holdninger til et akutspeciale, og det kommer også til udtryk i arbejdsgruppens rapport. Sundhedsstyrelsens anbefaling skal drøftes med henblik på endelig indstilling til sundhedsministeren i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 8. juni.

Speciallægen i front

Lægeforeningen finder det positivt i sig selv, at der nu kommer en afklaring på flere års diskussion om akutspecialet.

”Det har været en meget lang og kompleks proces, som nu nærmer sig en afslutning. Vi byder de fremtidige akutmedicinere velkommen, hvis det viser sig, at etablering af et akutspeciale også bliver resultatet af den endelige indstilling og ministerens beslutning. I så fald bliver der behov for en tydeligere afklaring af, hvilken rolle og kompetenceprofil fremtidens akutlæge skal varetage i front i akutmodtagelsen i samspil med de øvrige specialer. Der forestår et stort arbejde med at få tilrettelagt og tilpasset det nye speciale, og det bør ske i en faglig proces, hvor de specialer, der har tilknytning og medansvar for den akutte patient, bliver inddraget”, siger Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning.

Tag ikke pladser fra andre specialer

Det er dog afgørende, at de eventuelle nye uddannelsesstillinger til akutmedicinere ikke kommer til at gå ud over behovet i andre specialer.

”Det giver ikke mening at oprette et nyt speciale, hvis det sker på bekostning af behov for speciallæger i andre specialer”, siger Mads Skipper.

Problemer langt fra løst

Han advarer samtidig mod at tro, at alle problemer omkring regionernes akutmodtagelser langt fra er løst med afklaringen om akutspecialet.

”Diskussionen om specialet har de sidste år overskygget de mange organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer på landets 21 akutmodtagelser. Blandt andet fungerer samarbejdet internt på sygehuset mellem akutmodtagelserne og stamafdelingerne ikke alle steder optimalt. Der er også fortsat problemer med samarbejdet mellem akutmodtagelserne og den primære sektor - dvs. kommunerne og almen praksis. De problemer løses ikke alene ved at etablere det nye speciale. Der skal en større og bredere indsats til", siger Mads Skipper.