Lægeforeningen: Gode takter på sundhed fra ny regering
  • Lægeforeningen
26. juni 2019

Der er mange opmuntrende ambitioner for sundhedsvæsenet i aftalen, der ser ud til at bringe en S-regering til magten. Det gælder blandt andet løft af psykiatrien, flere praktiserende læger og indsatsen mod tobak, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. Han påpeger dog, at der også er behov for et løft af sundhedsvæsenets økonomi.

Der er gode takter på sundhedsområdet i den såkaldte politiske forståelse som kommende statsminister Mette Frederiksen er blevet enige med Radikale, Enhedslisten og SF om. Sådan lyder vurderingen fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Han peger særligt på tre punkter fra papiret: Psykiatriplanen, flere praktiserende læger og forebyggelse af tobak.

”Det er helt nødvendigt at sætte ind på de områder. Vi hilser ambitionen om en ti-årig psykiatriplan med blandt andet bindende mål og flere senge mere end velkommen. Psykiatrien har alt for længe været underprioriteret fra politisk hold, så der er er et tvingende behov for et fagligt og økonomisk løft,” understreger lægeformanden.

Uddan flere praktiserende læger

Andreas Rudkjøbing erklærer sig enig i behovet for at uddanne flere praktiserende læger.

”Alle kan se, at manglen på praktiserende læger er uholdbar. Der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin som led i en ny plan for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og man skal også se på initiativer, der styrker almen praksis her og nu,” siger han

Sæt ind overfor tobak

Formanden for Lægeforeningen glæder sig også over, at der bliver taget initiativer til at sikre, at færre ryger.

”Regeringen og støttepartierne vil hæve priserne på tobak. Det kvitterer jeg for og foreslår, at prisen stiger til 90 kroner for en pakke cigaretter. Det vil gøre, at mange, ikke mindst unge, holder sig fra tobakken,” siger Andreas Rudkjøbing.

Mere sundhedsfagligt personale

Andreas Rudkjøbing er også meget positiv overfor regeringens ambition om at uddanne og ansætte mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres.

”Det er bydende nødvendigt. Bare se på de offentlige sygehuse. Antallet af patienter stiger og stiger, men i perioden 2015-2018 er der sagt farvel til en patientrettet medarbejder næsten hver dag. Det er selvfølgelig uholdbart,” slår Andreas Rudkjøbing fast.

Behov for reelt løft af økonomien

Lægeforeningens formand påpeger dog også, at det langtfra er nok blot at lade pengene følge demografien svarende til cirka en procents udgiftsvækst. Der er brug for at investere i et langsigtet løft af sundhedsvæsenet, hvis man vil opnå det ønskede kvalitetsløft, slår Andreas Rudkjøbing fast.

”Hvis vi fortsat skal kunne behandle alle patienter mindst lige så godt som i dag og samtidig have mulighed for at tage nye behandlinger og teknologi i brug, så kommer regeringen og Folketinget ikke udenom et løft. Vi anbefaler at løfte sundhedsvæsenet med to procent ekstra årligt til 2025,” understreger han.