Lægeforeningen: Gode forslag i rapport om læge-behov kan ikke stå alene
  • Lægeforeningen
18. januar 2017

Der er flere gode forslag i rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg om bl.a. flere praktiserende læger og en lempelse af femårsfristen. Men arbejdet er ikke færdigt, mener Lægeforeningen. Der mangler fortsat de analyser af det samlede behov for speciallæger i fremtiden, som er nødvendige for effektivt at sikre de rigtige læger overalt i sundhedsvæsenet.

Regeringens Lægedækningsudvalg har netop offentliggjort sin rapport med en analyse af behovet for læger og en række anbefalinger til, hvordan man kan fordele lægeressourcerne bedre på tværs af landet.

Lægeforeningen har sammen med Danske Regioner, KL og Finansministeriet været repræsenteret i udvalget, der kommer med i alt 18 forslag. Efter Lægeforeningens vurdering er der grund til at prioritere flere af dem i det videre politiske arbejde.
 
Særligt vigtigt er forslaget om at uddanne flere speciallæger i almen medicin.

”Det er afgørende, at der bliver mulighed for at uddanne flere speciallæger i de kommende år - specielt inden for almen medicin. Det er nødvendigt for at sikre lægedækning i almen praksis”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger dog på, at der ikke er belæg i rapportens analyse for, at flere speciallæger i almen medicin skal uddannes på bekostning af andre speciallæger. Der er f.eks. på mange sygehuse store problemer med at rekruttere andre typer speciallæger. Senest har manglen på psykiatere fyldt i mediebilledet.

Femårsfristen skal justeres
Det er også positivt, at udvalgets foreslår at justere reglen om, at læger skal gå i gang med en speciallægeuddannelse seneste fem år efter afsluttet medicinstudie – den såkaldte femårsfrist.

”Det er et skridt i den rigtige retning, at udvalget anbefaler øget fleksibilitet og lempeligere adgang til dispensation hvad angår femårsfristen. Det viser, at udvalget har øje for, at rigide tidsfrister ikke fører til de ønskede flere speciallæger. Forhåbentlig kan det åbne op for, at fristen kan afskaffes”, siger Andreas Rudkjøbing.

Vigtigt at skabe attraktive faglige miljøer
Lægeforeningen kan også bakke op om udvalgets forslag om at sikre målrettede initiativer til at rekruttere og fastholde læger i udkantsområder.

”Det er vigtigt at skabe flere attraktive faglige miljøer for læger uden for de store byer. Eksempelvis skal man som ung læge kunne se en interessant karriere for sig i hele landet”, siger Andreas Rudkjøbing.

Behov for flere analyser
Lægeforeningen havde meget gerne set, at rapporten havde indeholdt grundige analyser, som kunne give et samlet overblik over de kommende års udfordringer med at sikre speciallæger til hele landet.

”På det område er rapporten ikke fyldestgørende. Når man skal vurdere, hvor mange speciallæger der bliver brug for, er det afgørende at tage højde for, at der bliver flere ældre, at danskernes sygdomsmønstre ændres, og at der sker ændringer i sundhedsvæsenets struktur. Rapporten fokuserer meget på nutiden og på almen praksis. Vi bliver ikke meget klogere på fremtiden og de helt aktuelle rekrutteringsproblemer på sygehusene ”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen opfordrer derfor til, at Sundhedsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet leverer de nødvendige analyser af behovet for kapacitet på speciallægeuddannelsen og for det fremtidige optag på medicinstudiet.

”Det er analyser, som er en forudsætning for, at vi kan få et troværdigt billede af, hvor mange læger –  og hvilken slags – der bliver brug for fremover”, siger Andreas Rudkjøbing.