Lægeforeningen: Finanslov når ikke i mål på sundhed
  • Lægeforeningen
02. oktober 2019

Regeringens forslag til finanslov gør ikke op med underfinansieringen af sundhedsvæsenet, lyder reaktionen fra Lægeforeningen. Det er godt med fokus på behovet for ekstra hænder i sundhedsvæsenet, men ressourcerne matcher fortsat ikke opgaverne.

Der er behov for et løft af det samlede sundhedsvæsen på mellem 3 og 4 milliarder kroner årligt til 2025, har Lægeforeningen og andre påpeget. Det er, hvad der skal til, hvis ikke patienterne skal opleve et ringere sundhedsvæsen. Men når man ser på regeringens forslag til finanslov og økonomiaftalerne bliver det samlet set til cirka to milliarder. Det er mange penge, men det står desværre ikke mål med opgavevæksten, påpeger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Der er både brug for ressourcer til nye teknologier og behandlinger, som kan redde og forbedre liv, og for midler nok til at behandle de mange flere borgere, særligt ældre, som får brug for lægehjælp til at behandle de sygdomme, flere lever længere med. Jeg anerkender, at regeringen bevæger sig væk fra de meget tynde økonomiaftaler, vi har set i knap 10 år. Men der bliver ikke gjort grundlæggende op med underfinansieringen af sundhedsvæsenet,” siger Andreas Rudkjøbing.

Løft af psykiatrien er glemt

I finanslovsforslaget står der ikke noget om det nødvendige løft af psykiatrien, som Socialdemokratiet selv tidligere har talt. Lægeforeningen håber, at det alligevel kommer med i den endelige aftale.

”Enhedslisten har blandt andet foreslået en såkaldt akutmilliard til den nødlidende psykiatri, og det bakker vi fuldt og helt op om. Det er der behov for nu og her. Ligesom der er behov for den 10-årsplan, som skal få psykiatrien på ret køl efter mange års politisk underprioritering,” siger lægeformand Andreas Rudkjøbing.

Godt med fokus på flere hænder, men…

Han kvitterer også for, at regeringen har set, der er behov for flere hænder i det pressede sundhedsvæsen. Konkret kommer det til udtryk ved planerne om at skaffe 1.000 flere sygeplejersker. Andreas Rudkjøbing hilser flere sygeplejersker velkommen, men mener, at regeringen skal passe på, det ikke ender i unødvendigt bureaukrati.

”Der er et klart behov for flere hænder i sundhedsvæsenet. Det gælder uden tvivl også flere sygeplejersker. Men når sygeplejersker og læger har fået mere travlt, hænger det jo også sammen med, at der de senere år er fyret eksempelvis social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer i gentagne sparerunder. Pengene er gode nok, men der skal selvfølgelig være metodefrihed til at finde de rigtige løsninger lokalt,” siger Lægeforeningens formand.

Tobakspriserne skal sættes markant højere op

Andreas Rudkjøbing advarer regeringen mod at pejle efter den pris, som giver de største indtægter, når de skal sætte prisen på tobak. Han mener, der er en historisk chance for at løfte folkesundheden ved at give tobakspriserne et ordentligt hak opad.

”Vi må simpelthen ikke tabe den her mulighed på gulvet. I årevis har læger og andre eksperter påpeget problemerne ved de lave danske tobakspriser. Men politikerne ville ikke høre, selvom der er 13.600 tobaksrelaterede dødsfald om året. Nu er situationen vendt på en tallerken, og der er bred politisk vilje til at sætte hårdt ind – bortset fra hos regeringen. Jeg håber, de kommer til fornuft og sætter prisen op til 60 kroner i et hak og lader den stige til 90 i løbet af få år,” siger Andreas Rudkjøbing.