Lægeforeningen ekskluderer læge Svend Lings
  • Lægeforeningen
09. december 2019

Voldgiftsretten har nu truffet afgørelse i den sag, der var indbragt af Lægeforeningens bestyrelse imod læge Svend Lings med påstand om ekskludering af Lægeforeningen. Voldgiftsretten finder, at der på baggrund af følgende er grundlag for at ekskludere Svend Lings fra Lægeforeningen. Eksklusionen er trådt i kraft.

”Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg, ikke medvirke til selvmord. Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af Lægeforeningen,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Voldgiftsretten lægger i sin afgørelse vægt på, at Svend Lings ved at udfærdige en vejledning i, hvordan patienter ved hjælp af receptpligtige lægemidler kunne begå selvmord, har handlet i strid med Lægeforeningens værdighedskrav. Den finder også, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper om, at en læge skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed samt understøtte tilliden til sine kolleger.

Fakta om sagens forløb:

På sit møde den 4. december 2018 besluttede Lægeforeningens bestyrelse at indbringe en sag for Voldgiftsretten mod læge Svend Lings med påstand om, at han ekskluderes som medlem af Lægeforeningen.

Beslutningen skete som følge af Lægeetisk Nævns afgørelse fra den 25. september 2018, som fastslog, at Lægeetisk Nævn i enighed fandt, at Svend Lings gentagne gange og på grov vis har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at handle efter – navnlig princip nummer 15, om at læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord. Lægeetisk Nævn fastslog i sin afgørelse, at Svend Lings med udarbejdelse, offentliggørelse og anprisning af en vejledning om selvmord klart har handlet i strid med de etiske principper.