Lægeforeningen: Det er en lægelig opgave at afgøre, om en patient skal henvises til akutfunktion eller hospital
  • Lægeforeningen
04. april 2017

Lægeforeningen er bekymret for, at ny vejledning om kommunale akutfunktioner ikke giver garanti for, at det er en læge, der afgør, om en patient skal henvises til et kommunalt akuttilbud eller indlægges på et hospital.

Sundhedsstyrelsen lægger i en ny vejledning om kvalitetsstander på kommunale akutfunktioner op til, at også hjemmesygeplejersker vil kunne henvise patienter til et kommunale akuttilbud. Det er bekymrende, mener Lægeforeningen.

”Vi er generelt meget positive over for, at der nu skal stilles krav til kvaliteten i de kommunale akuttilbud, og der er gode elementer i vejledningen. Men det er helt afgørende, at alle patienter – uanset sygdom – vurderes lægeligt, for om de bør henvises til akutfunktion eller et hospital. Det gælder også patienter på plejehjem og institutioner. Ellers er der risiko for, at der udvikler sig et parallelt sundhedsvæsen for ældre og medicinske patienter – uden, at der er den sikkerhed for kvalitet af udredning og behandling, som andre patienter har”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger også på, at det er problematisk, at Sundhedsstyrelsen i sin vejledning lægger op til, at man på akuttilbuddet kan yde pleje til patienter, hvor ”tilstanden ikke er stabil”.

”Det giver ikke mening.  Patienter, der ikke er stabile, skal vurderes af en læge og formentlig på sygehus. Det er også problematisk, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler et entydigt ansvar, når det gælder lægelig bistand til borgere på akutfunktioner, men at sygehuslæger og praktiserende læger skal aftale nærmere”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han ser dog samlet frem til, at der nu stilles krav til kvaliteten af de kommunale akuttilbud.
”Der venter en stor opgave for kommunerne, som har en hovedrolle i, at vi får et velfungerende sundhedsvæsen. Vi lægger vægt på, at det udviklingen følges tæt, evalueres grundigt, og det også bliver muligt at vurdere resultaterne gennem forskning”, siger Andreas Rudkjøbing.

Den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen træder i kraft med det samme.