Lægeforeningen afviser S-forslag: Tvang gør ondt værre
  • Lægeforeningen
15. oktober 2018

Det løser ikke problemet med mangel på praktiserende læger at tvinge unge læger til at arbejde i almen praksis. Lægeforeningen mener tværtimod, at forslaget, som indgår i et nyt udspil for Socialdemokratiet, indebærer en risiko for, at der uddannes færre praktiserende læger.

Det er helt uholdbart, når Socialdemokratiet i et nyt udspil vil tvinge unge læger til at arbejde et halvt år i almen praksis efter deres KBU-forløb.  Tvang løser ingen problemer, og der er tværtimod risiko for, at det på sigt vil gøre manglen på praktiserende læger større.
 
”Vi mangler rigtig mange praktiserende læger – og andre speciallæger -  i Danmark, og det skal der selvfølgelig sættes ind over for. Men vejen frem er ikke tvang. Det er en utænkelig tilgang alle andre steder på arbejdsmarkedet, og det sætter også almen praksis i et forkert lys.  Det er vigtigt, at unge læger vælger at blive praktiserende læger, fordi det er et spændende speciale, ikke fordi, de bliver tvunget til det”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
 
Han betegner forslaget som uigennemtænkt.
 
”Yngre læger skal i forvejen i almen praksis et halvt år i deres KBU. Forslaget lægger ikke op til at øge den uddannelsesmæssige gevinst og det er yderst tvivlsomt om det løser nogen problemer. Det er ikke en god løsning for patienterne, hvis unge læger, som brænder for andre specialer, skal sidde – måske alene -  i en praksis, hvor man ikke har kunnet tiltrække en praktiserende læge”, fastslår  Andreas Rudkjøbing.
 
Lægeforeningen peger også på risikoen for, at unge læger opgiver at arbejde klinisk i det danske sundhedsvæsen, hvis forslaget om tvang gennemføres.
 
”Der er efterspørgsel efter læger både i industrien og i udlandet. Lægers arbejdsmarked er stort, og derfor rummer forslaget også en risiko for, at der uddannes færre læger til almen praksis”, siger Andreas Rudkjøbing.

Ja tak til flere hoveduddannelsesforløb og afskaffelse af seks-års-fristen

Han er til gengæld positiv over for, at Socialdemokratiet vil oprette flere hoveduddannelsesforløb i almen praksis og afskaffe seks-års-fristen.
 
”Vi har kæmpet længe for begge dele, og det er meget positivt, at politikerne har lyttet til os.  Begge dele vil kunne bidrage positivt til uddannelse af flere praktiserende læger, og det er der i den grad behov for”, siger Andreas Rudkjøbing.