Lægebolig og nyansat
  • Yngre Læger
03. juli 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Jeg er lige blevet færdig som læge og skal starte i KBU den 1. september. Jeg har i den forbindelse bedt om at få anvist en lægebolig. Jeg har fået den besked, at der ikke er nogle ledige lægeboliger, men jeg kan få telefonnumre til nogle boligselskaber, og så kan jeg selv prøve at finde en bolig. Er det i orden?"

Svar
Nej, det er det ikke. Hvis man som yngre læge (gælder ikke afdelingslæger), får en stilling uden for Hovedstadsområdet, har man krav på at få anvist en bolig.

Hvis der ikke er ledige lægeboliger, er sygehuset forpligtet til at finde en anden bolig. Det kan fx være en bolig i et boligselskab. Sygehuset skal betale indskuddet, og den yngre læge skal betale huslejen. Sygehuset har ikke opfyldt sin forpligtigelse ved blot at udlevere telefonnumre til boligselskaber i området. Kontakt evt. din tillidsrepræsentant det nye sted. Se mere her.