Lad os få styr på fakta om afviste henvisninger
  • Overlægeforeningen
23. juni 2021

Sygehusene og hospitalerne afviser stadig flere patienter, der henvises af egen læge. Sådan lyder en af flere påstande i den aktuelle debat om afviste henvisninger.

Men desværre foregår debatten uden brug af fakta, og det er et alvorligt problem, skriver Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, i Altinget:

”Hvis vi skal have et sundhedsvæsen, hvor befolkningen har sikkerhed for at blive undersøgt og behandlet i tide, og hvor behandlingsforløbene hænger sammen, skal de forskellige aktører have en fælles forståelse af de faktiske forhold og udfordringer i hverdagen, og hvordan man bedst arbejder sammen om at løse dem.”

Afviste henvisninger er tidligere blevet fremhævet som et problem bl.a. i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, og Lisbeth Lintz peger på, at myndighederne bliver nødt til at tage fat i manglen på speciallæger på sygehusene, hvis der skal sikre bedre sammenhæng for patienterne.

”Politikerne og myndighederne vil aldrig kunne løse problemet alene ved at øge antallet af praktiserende læger. Hvis ikke man gør noget ved den alvorlige mangel på speciallæger på sygehusene, risikerer almen praksis groft sagt at sande til i patienter, som ikke kan blive udredt og behandlet,” skriver Lisbeth Lintz.

Hun kommer derfor med en opfordring til regionerne og alle andre parter i sagen:

”Forudsætningen for, at vi kan finde løsninger både lokalt og nationalt er, at vi har styr på fakta, og at vi har en fælles forståelse af problemerne. Så lad os komme i gang nu.”

Læs debatindlægget her.