Kun læger kan være ansvarlige for behandling af psykisk sygdom
  • Lægeforeningen
25. september 2018

Det er fint, at regeringen i sin nye psykiatriplan er opmærksom på, at der er problemer med at rekruttere sundhedspersonale i psykiatrien. Men samtidig advarer Lægeforeningen mod at undergrave lægens rolle som ansvarlig for behandlingen.

Regeringens nye psykiatriplan har fokus på, at det er vanskeligt at rekruttere fagligt personale, og det er positivt. Men det er dybt bekymrende, at planen samtidig sender signaler om, at regeringen kunne lade sig inspirere af Norge, hvor psykologer kan have ansvaret for behandlingen af den enkelte patient.

”Psykologer udfører et meget kvalificeret arbejde i psykiatrien. Ingen tvivl om det. Men kun læger har det samlede blik på patienten, som er nødvendigt, hvis man skal have ansvaret for behandlingsforløbet”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han peger på, at man som ansvarlig for en patients behandling bør have et bredt kendskab til psykiske sygdomme og deres behandling, herunder medicinsk behandling. Dertil kommer, at psykiatriske patienter som alle andre også rammes af fysisk sygdom, som skal behandles. 

”Det kræver lægelig kompetence at vurdere, om et symptom er en forbigående bivirkning eller kan skyldes en helt anden sygdom, som kræver behandling andetsteds i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt at se behandling af krop og psyke i sammenhæng, og det er en lægelig kompetence. Derfor vil jeg kraftigt advare mod at udvande, hvad det vil sige at være behandlingsansvarlig for en patient,”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han peger på, at man næppe inden for andre specialer ville opleve noget tilsvarende.

”Det er svært at forestille sig politikere foreslå, at det ikke var kirurgen, som skulle være ansvarlig for operation, eller at det ikke var kræftlægen, som havde ansvar for behandlingen med kemoterapi. Men når det handler om psykiatri, så er det som om, at der gælder andre regler. Det understreger desværre bare, at der er et stykke vej endnu til en bred anerkendelse af, at mennesker med psykiske sygdomme er syge, og at de har krav på lægelig behandling som alle andre”, siger Andreas Rudkjøbing.

Ansæt mere administrativt personale

Han peger på, at seks ud af 10 speciallæger i psykiatri på sygehusene tidligere på året i undersøgelse foretaget af Lægeforeningen, svarede, at de hver dag bruger mindst 20 procent af deres arbejdstid på administrative opgaver. Det svarer samlet set til over 100 fuldtidsstillinger.

”Det er en jo vink med en vognstang om, at regionerne bør ansætte mere administrativt personale i psykiatrien, så psykiaterne kan få frigjort tid til at behandle patienterne. Det har langt større perspektiv end at tage give andre faggrupper et ansvar, som de ikke har faglige forudsætninger for at løfte”, siger Andreas Rudkjøbing.