Krav på lokale løntillæg under barsel
  • Yngre Læger
11. december 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:
”Jeg er skemalægger på min afdeling, og det får jeg også tillæg for. Nu skal jeg på barsel, og i den periode er det en af mine kolleger på afdelingen, der skal lægge arbejdsskemaet. Det skal min kollega selvfølgelig have tillæg for, men nu siger ledelsen, at jeg ikke får tillægget, mens jeg er på barsel og ikke udfører funktionen. Er det rigtigt?”

Svar
Nej, det er heldigvis ikke rigtigt.

Når du er på barsel, skal du have din sædvanlige løn. Den sædvanlige løn omfatter også de lokale løntillæg, du måtte få for at udføre særlige funktioner som skemalægger, klinisk vejleder eller andet. Se overenskomstens § 39 stk. 2 b. Få evt. hjælp fra din tillidsrepræsentant.