Kommunalt forlig sikrer reallønnen
  • Yngre Læger
16. februar 2021

Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og de 500.000 kommunalt ansatte, heriblandt 37.000 akademikere, søndag aften blev der sikret en generel lønstigning på 5,02 procent.

Lønstigningen over de næste tre år betyder, at reallønnen er sikret for de kommunalt ansatte.

Aftalen afspejler den snævre økonomiske ramme, som også ses i aftalen på det statslige område, som corona-pandemien spiller en hovedrolle i.

”Det er et fornuftigt resultat, det bedste vi kunne få under de svære økonomiske omstændigheder, vi står i,” lyder reaktionen fra Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Med dette forlig på plads, mangler kun en aftale på det regionale område. Her forventes forhandlingerne af være afsluttet inden udgangen af februar.