Kommunalt forlig giver lønstigninger på 5,02 pct.
  • FAS
  • Overlægeforeningen
15. februar 2021

Kommunernes Landsforening og repræsentanter for de 500.000 kommunalt ansatte, herunder 37.000 akademikere, har indgået aftale om en ny treårig overenskomst. Aftalen giver generelle lønstigninger på 5,02 pct. og sikrer dermed reallønnen for de kommunalt ansatte.

De aftalte generelle lønstigninger er lidt højere end i forliget for de statsansatte, der gav 4,42 pct. over tre år. Men rammen afspejler stadig, at de økonomiske vilkår er pressede af coronakrisen, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Det er godt, at forliget giver lidt over fem pct. i lønstigninger, for det forventes at være tilstrækkeligt til at sikre reallønnen de næste tre år. Jeg forventer, at stats- og kommune-forligene lægger sporene for de regionale forhandlinger og dermed for Overlægeforeningens overenskomster,” siger Lisbeth Lintz.

Ud over de generelle lønstigninger er der bl.a. afsat 0,5 pct. til forhandlinger på de enkelte organisationers områder. De midler vil Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger (FAKL) få del i på det kommunale område til deres egne forhandlinger 16. februar.

Den kommunale aftale fastholder ligesom den statslige reguleringsordningen, som sikrer en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Og der vil som hidtil være mulighed for lokale lønforhandlinger.

På det regionale områder går forhandlingerne ind i den afsluttende fase fredag d. 19. februar, og forhandlingerne ventes at være afsluttet inden udgangen af februar.  

De aftalte lønstigninger udmøntes som følger:

1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.

1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.

1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.

1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.

1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.