Kom nu ind i kampen – pisk sikrer ikke lægedækning i hele landet
  • Yngre Læger
09. februar 2018

Danske Regioners forslag til løsning af lægedækningsproblemet er perspektivløst og idéforladt – og et forsøg på stramning gør ikke initiativet bedre fungerende, men sender et ualmindeligt dårligt signal. Når Danske Regioner konstaterer, at den første runde med fastfrysning af antallet af speciallæger på landets universitetshospitaler ikke virker, så giver det tilsyneladende ikke anledning til refleksion og eftertanke ift. andre løsningsmodeller. Nej, der fortsættes i samme spor og prøves med yderligere pisk og regulering. Hvilket engagement hos lægerne tror Danske Regioner, man vil få ud af det? Mulighederne er der – så brug dem og lyt til, hvad vi i Yngre Læger har sagt gang på gang.

Da Danske Regioner i december 2016 første gang lancerede fastfrysningen af antallet af speciallæger på landets universitetshospitaler, var forundringen over timingen stor. I dag er situationen den, at regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om initiativer til at forbedre lægedækningen.

”Danske Regioner har været uhørt passive, og regionerne er meget tøvende i forhold til at bruge mange af de initiativer, som allerede eksisterer. Mulighederne er der, så tag dog og brug dem – vi taler om helt grundlæggende principper for god rekruttering: Hvilke muligheder har man for at udøve sin lægegerning, gøre sig dygtigere, være i et miljø, hvor f.eks. forskning er en mulighed? Samt hvilke vilkår kan der tilbydes, hvis man skal pendle langt, fordi familien ikke kan flytte med? Er tilrettelæggelse af arbejdet muligt, så alt kan hænge sammen, ikke kun for én selv som læge men også for ens familie? Vi skal have læger i alle dele af landet. Det kan jeg som formand være den første til at skrive under på, men det er ikke os, der lægger hindringer i vejen”, siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

At Danske Regioner om et par år ønsker at indkalde bl.a. Yngre Læger til en drøftelse af, hvordan lægedækningen løses, er prisværdigt, men også meget sent. Ikke mindst i lyset af at vi sammen har siddet om bordet og drøftet lægedækning, og at en række løsningsmodeller er lagt på bordet. Man kunne jo i højere grad benytte de muligheder og øgede frihedsgrader, som regeringen har givet regionerne i forhold til at løse lægemanglen. Lokalt bør man også både have blik for rekruttering og fastholdelse - ét er at blive ansat, et andet er at have lyst til at blive ved med at være ansat.

Lær af de gode eksempler på rekruttering
Den eneste region, der systematisk har grebet muligheden, er Region Nordjylland. Der er etableret dele- og kombinationsstillinger, der er lavet sammenhængende uddannelsesforløb. Medicinsk afdeling på Regionshospitalet i Hjørring har med en målrettet indsats forbedret uddannelses- og arbejdsmiljøet på afdelingen og på to år gået fra en katastrofal situation, hvor læger løb skrigende bort, til nu at være i stand til at tiltrække læger. De har øget antallet af læger fra 35 i 2015 til 55 i dag. Det er da et resultat, der vil noget – og så på bare to år.

Kræver systematiske rekrutteringstiltag
Det er der perspektiv i, men det kræver selvfølgelig knofedt, fokus og hårdt arbejde for ledelser og medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Men så bliver man også belønnet.

”Vi ved fra egne undersøgelser, at yngre læger efterspørger godt uddannelses- og arbejdsmiljø og fleksible ansættelsesformer. Der er ingen snuptagsløsninger som dem, Danske Regioner fremsætter. Hvis læger finder et godt arbejdssted med en god ledelse og et godt arbejdsklima, så er sandsynligheden meget større for, at de bliver, end hvis de føler sig pisket til at komme eller presset til at blive”, siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Der er masser af eksempler på, at det kan lykkes. Læger motiveres, ligesom andre faggrupper, af gulerødderne – god uddannelse, muligheder for forskning, langsigtet karriereplan, fleksible arbejdstider, så arbejdslivet er vedvarende interessant og familien kan fungere. Yngre Læger er forundret over, at Danske Regioner ikke er bedre i stand til at gøre brug af de gode erfaringer, der er gjort og få dem spredt til sygehuse og afdelinger. Det handler også om at ville tænke anderledes.

Flere regioner bruger millioner af kroner på at rekruttere læger i udlandet. Det er selvfølgelig en løsning, men illustrerer jo egentlig, at man ikke tror, det er muligt at rekruttere i Danmark. Hvis bare man brugte samme systematik og samme mængde ressourcer på at arbejde professionelt med rekruttering og fastholdelse i Danmark, så var vi kommet et langt stykke. Og så skal vi måske snart tage en grundlæggende diskussion om, hvor mange læger, vi har brug for, for der ses ingen arbejdsløse eller læger med tid i overskud – heller ikke i de store universitetsbyer. Hvilke opgaver skal læger løse i fremtiden, hvilken efterspørgsel er der efter læger fra bl.a. medicinalindustrien, og hvor mange skal vi være for at kunne levere behandling af høj kvalitet i sundhedsvæsenet?

Vi håber – for patienternes skyld – at Danske Regioner lytter denne gang.

Se udspillet fra Danske Regioner.