KL-udspil: Godt første skridt mod et mere sammenhængende sundhedsvæsen
  • Lægeforeningen
24. oktober 2015

Lægeforeningen roser KL for i nyt udspil at ville fremme ensartet høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen og for at lægge op til samarbejde.

Lægeforeningen ser KLs nye udspil Sammen om sundhed som et godt skridt på vejen mod den handlingsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som er afgørende for, at borgere i hele landet sikres de nødvendige sundhedstilbud.

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, fremhæver, at KL lægger vægt på ensartet kvalitet på tværs af kommunerne, og at indsatserne i kommunerne skal baseres på evidens og forskning. 

”Der er alt for stor forskel på kommunernes sundhedstilbud i dag. Derfor er det meget positivt, at KL selv tager fat i problemet og prioriterer, at borgerne skal kunne regne med, at de får fagligt velfunderede tilbud – uanset hvor de bor”, siger Andreas Rudkjøbing.

Brug for de sundhedsprofessionelles viden
Lægeforeningen roser også KL for at lægge op til dialog og samarbejde.

”KL signalerer, at der er brug for samarbejde på tværs blandt sundhedsvæsenets aktører for at løse denne store opgave. Det er klart, at her skal sundhedsprofessionelles erfaringer og viden også i spil. Vi bidrager meget gerne, og vi vil derfor endnu en gang opfordre sundhedsministeren til at invitere sundhedsfaglige organisationer med i det arbejde med en plan for det nære sundhedsvæsen, som regeringen snart vil sætte i gang” siger Andreas Rudkjøbing.