KBU-læger: Nordjylland tilbyder sammenhængende uddannelsesforløb
  • Yngre Læger
05. februar 2018

Står du over for at skulle vælge KBU forløb, og vil du gerne have en langsigtet plan for dit uddannelsesforløb og samtidig arbejde ét sted, så er der nu gode muligheder i Region Nordjylland. Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, mener, at initiativet er det helt rigtige til rekruttering af de yngre læger, som ønsker et mere sammenhængende karriereforløb.  

Region Nordjylland har netop opslået en række sammenhængende uddannelsesforløb indenfor psykiatri, kirurgi og almen medicin for KBU-læger. Regionen har nemlig fået lov til - af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet - at tilbyde kommende læger i den kliniske basisuddannelse sammenhængende uddannelsesforløb i regionen. Der er allerede frist for ansøgning den 11.02, så hvis du er interesseret, skal du snart søge.

”Det er et spændende og nyt initiativ, som regionen nu kan tilbyde, og som flugter med det, vi bragte i forslag i Lægedækningsudvalget. Vi ved fra undersøgelser, at de yngre læger efterspørger sammenhængende uddannelsesforløb og mere langsigtet karriereplanlægning, så de har sikkerhed for, at de ikke kun flytter for 1 eller 2 år, men kan få en længere plan for deres uddannelse”, siger Camilla Rathcke.
 
To typer af uddannelsesforløb
Regionen har fx indenfor kirurgi fået tilladelse til to forskellige typer sammenhængende uddannelsesforløb. Nemlig:

1) Sammenhængende KBU og Introduktionsstilling (2 år)

2) Sammenhængende KBU, Intro- og Hoveduddannelsesstilling (7 år)

Det vil altså sige, at der er flere muligheder. Hvis man ikke er helt sikker, kan man tage et sammenhængende forløb, hvor man dog kun forpligtiger sig til at følge forløbet under KBU-en og introen. Men man kan også tage den helt store pakke, som sikrer en både KBU, intro og hoveduddannelsesforløb

De samme uddannelsesbestemmelser, vilkår og godkendelsesprocedurer er fortsat gældende som for andre uddannelsesforløb. Det betyder, at alle kompetencer skal opnås og uddannelsesforløbet skal godkendes inden, det sammenhængende forløb kan fortsættes. Det vil altså sige, at introduktionsstillingen skal godkendes inden HU-forløbet kan tiltrædes.

Skaber ro og tryghed
Som yngre læge skifter man hyppigt ansættelsessted mellem byer og afdelinger – først i forbindelse med specialevalg og sidenhen i selve hoveduddannelsesforløbet. Det skaber en god erfaring med, hvordan forskellige specialer og afdelinger fungerer, også organisatorisk, men har også nogle omkostninger for den enkelte. Det kan være noget af et pendlerliv for den enkelte og dennes familie, eller være en udfordring at skulle forholde sig til og evt. flytte mange gange.

”Hvis du fx har stiftet familie, kan det være rigtig svært, hvis familien skal flytte flere gange under uddannelsen. Kan det overhovedet lade sig gøre ift. ens partners uddannelse eller arbejde? Vil det være muligt for ens partner at få job? Skal man flytte og tage sin børn ud af skole for et enkelt år eller være hyppigere væk fra familien osv.? Hvis du ved, hvor du skal være i en længere periode – og i aktuelle forsøg op til 7 år – kan det skabe nogle langt bedre forudsætninger for den enkelte til at vælge at prioritere Region Nord i sin KBU og efterfølgende have sikkerhed for, at man kan videreuddanne sig til speciallæge. Og det skaber en helt anden ro og tryghed i uddannelsesforløbet – og måske også en hurtigere speciallægeuddannelse”, siger Camilla Rathcke.

Du kan finde stillingsopslagene her.