Kammeradvokaten frikender Styrelsen for Patientsikkerhed uden at tage læger med på råd
  • Lægeforeningen
24. september 2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovede en gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger, da hun kom med sin tillidspakke i januar. Kammeradvokaten har nu lavet en gennemgang uden at tage læger med på råd, som Lægeforeningen havde opfordret til.

Der er ikke noget at komme efter. Nogenlunde sådan er Kammeradvokatens konklusion efter deres gennemgang af de politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget. Det er, hvad der står tilbage efter den gennemgang af politianmeldelserne, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovede, da hun spillede ud med sin tillidspakke i januar for at ”øge lægers og sygeplejerskers tillid og retssikkerhed”.

Lægeforeningen havde presset på for, at læger, som er eksperter i de relevante specialer og kender dagligdagen i sundhedsvæsenet, skulle tage del i en bred gennemgang af de politianmeldte sager. I Styrelsen for Patientsikkerhed er der i mange sager fagligt sagkyndige involverede, og derfor gav det også god mening i denne sammenhæng.

”Men sundhedsministeren valgte desværre ikke at lytte, og det er jeg ærgerlig over. Særligt når målet med tillidspakken var at øge lægers tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed,” siger han.

Kammeradvokaten, som er statens egen advokat, vurderer, at Styrelsen for Patientsikkerhed generelt som myndighed har forvaltet efter reglerne. Daværende sundhedsminister Sophie Løhde betonede i 2016 vigtigheden af, at styrelsen politianmelder sager, hvor der kan være lovovertrædelser, og undersøgelsen viser reelt kun, at styrelsen har fulgt ministerens strammerlinje.

”Det er en skæv tilgang til gennemgangen af politianmeldelserne. Det afgørende er jo, om der er grundlag for at gå til politiet med en sag – ikke om styrelsen gør, som de har fået besked på af en minister. Derfor er det ikke muligt at konkludere noget endeligt, før domstolene har afsluttet sagen,” slår lægeformanden fast.

Kammeradvokaten har dog også fire anbefalinger i sin gennemgang, som Andreas Rudkjøbing råder Styrelsen for Patientsikkerhed til hurtigst muligt at rette ind efter.

”Det gælder ikke mindst to af anbefalingerne. Den ene er, at Styrelsen skal vejlede sundhedspersoner om ikke at inkriminere sig selv. Det er helt grundlæggende for lægers retssikkerhed. Den anden er, at Styrelsen skal være meget opmærksomme på de sager, hvor de får en lægefaglig vurdering, der sår tvivl om, der er tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Det skal de lære af for at kunne drage en grænse for, om en sag skal til politiet eller ej. Det viser jo netop også, at det gør en forskel, at der er læger med i en vurdering,” siger han.

Her kan du læse Kammeradvokatens gennemgang: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Patienters-retstilling/2018/September/Inte...

Her kan du læse de otte punkter i sundhedsministeren ”tillidspakke”: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2018/Januar/Sundhedsminister-vil-oege-laegers-og-sygeplejerskers-tillid-og-retssikkerhed.aspx