Juridisk notat om Overlægeforeningens OK21 resultat 
  • Yngre Læger
23. marts 2021

Efter Overlægeforeningen indgik overenskomstforlig med RLTN i slutningen af februar, har der rejst sig stærk kritik blandt medlemmer i Yngre Læger over, at læger, der ansættes som overlæger pr. 1. april 2021, starter på en lavere grundløn end hidtil i de første tre år af ansættelsen. Både Yngre Læger og Lægeforeningen har modtaget et åbent brev fra en række medlemmer, som har bedt Yngre Læger og Lægeforeningen undersøge mulighederne for at anfægte Overlægeforeningens overenskomstresultat juridisk. Yngre Lægers juridiske undersøgelse er foretaget af SIRIUS advokater og kan læses her (pdf.fil).

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, har erklæret fuld forståelse og solidaritet med sine medlemmer i sagen og har sammen med en enig bestyrelse besluttet at kalde timeout i arbejdet med at undersøge en mulig fusion med Overlægeforeningen på grund af den nye startløn for overlæger i Overlægeforeningens OK21 resultat.

Læs også Yngre Lægers reaktion "YL sætter fusion på pause" – hvor man også kan finde det åbne brev mv. 

Læs også Lægeforeningens juridiske undersøgelse her.