Ingen rammedispensation for uddannelseslæger i COVID-19 beredskab
  • Yngre Læger
03. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at der ikke bliver gennemført en rammedispensation for uddannelseslæger, som er indgået i COVID-19 beredskabet. Det betyder, at der fortsat skal søges individuel dispensation gennem videreuddannelsessekretariatet, hvis der er behov for det.

Ministeriets og Sundhedsstyrelsens beslutning skyldes, at COVID-19 beredskabet på nuværende tidspunkt er reduceret væsentligt, og at det derfor ikke er fundet hensigtsmæssigt at lave en ændringsbekendtgørelse. Det har Sundhedsstyrelsen meddelt blandt andre de regionale råd for lægers videreuddannelse og Yngre Læger.

Sundhedsstyrelsen understreger dog samtidig, at styrelsens intention er at behandle individuelle dispensationssager positivt set i lyset af situationen og regeringens tiltag i forbindelse med pandemien.

Yngre Læger følger processen med de individuelle dispensationer nøje.

”Der er ingen tvivl om, at vi havde foretrukket en rammedispensation i stedet for, at der skal gives individuelle dispensationer. Men når det er sagt, er det dog vores oplevelse, at processen med de individuelle dispensationer kører smidigt, og at dispensationerne bliver givet som de skal. Det er dog klart, at det er en proces, vi vil holde godt øje med,” siger Cæcilie Trier Sønderskov, der er formand for Yngre Lægers uddannelsesudvalg.

Videreuddannelsessekretariaterne søger

Beslutningen betyder, at Videreuddannelsessekretariaterne forsat skal ansøge om individuelle dispensationer fra uddannelsesreglerne i Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om klinisk basisuddannelse og bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger.

Det er Videreuddannelsessekretariaterne, der på vegne af uddannelseslægerne udarbejder en ansøgning om dispensation, som bliver sendt til Sundhedsstyrelsen. Ansøgningen bør sendes til Sundhedsstyrelsen så hurtigt som muligt efter, at man som læge er udtrådt af COVID-19 beredskabet og er tilbage i sit ordinære uddannelsesforløb.

Har man været en del af COVID-19 beredskabet på den afdeling, hvor man gennemfører sin uddannelse, skal der ikke søges om dispensation, da Sundhedsstyrelsen her anser uddannelsesreglerne for at være opfyldt.